Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Strategické priority pre Európu v kybernetickej bezpečnosti

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Kybernetická bezpečnosť (Zdroj: Pixabay.com)

Predpovedanie budúcnosti je určite náročné. Hlavným cieľom predkladaného dokumentu je však identifikovať hrozby pre bezpečnosť v oblasti kybernetiky pre európsku spoločnosť a určiť priority výskumu, ktoré povedú k zmierňovaniu, a to skôr, ako sa tieto hrozby kybernetickej bezpečnosti prejavia.

Identifikáciou budúcich problémových oblastí môže Európa prijať proaktívny prístup pri obrane pred očakávanými hrozbami. Bezpečnosť našich informácií je zásadná a keď prebieha všadeprítomná digitálna transformácia, naše životy sú čoraz viac vystavené kybernetickým hrozbám. Na základe prieskumu a rozhovorov s odborníkmi sa vynaložilo nemalé úsilie na predvídanie európskej spoločnosti v blízkej budúcnosti roku 2025, čím autori publikácie  určili kľúčové hnacie sily, neistoty a zmeny v spoločnosti, ktoré priniesli inovácie v digitálne prepojenom svete.

Správa sa zameriava na identifikáciu vznikajúcich výziev a na súčasné výzvy, ktoré sa vyvíjajú do významného rizika pre spoločnosť. Úzko súvisiace sú tie výzvy v sociálnej dynamike spôsobené zmenami v spoločnosti, ktoré umožnili technológie. Základom tohto problému je obava v súvislosti so vzdelávaním a uvedomením si meniacej sa hrozby alebo rizikového prostredia.

Zámerom správy je zdôrazniť a odporučiť, ako môže cielený výskum a vývoj riešiť nové výzvy, ktoré by mohli predstavovať vážne riziko pre našu spoločnosť. Kľúčovým prvkom je poznanie, že digitálny svet napreduje rýchlo. Rýchlosť prijímania nových technológií má potenciálne veľký prínos, ktorý má za následok zvýšenie produktivity, ale zároveň môže predstavovať riziko aj vtedy, ak je technológia využívaná v najlepšom záujme spoločnosti. V digitálnom svete sa však vyžaduje kompromis medzi údajmi používateľa a službami internetových gigantov: používatelia umožňujú digitálnym platformám sledovať ich polohu, zaznamenávať svoje záujmy a monitorovať svoje online aktivity na oplátku za širokú škálu služieb požadovaných používateľmi. Údaje zozbierané od používateľov sa používajú na účely analýzy, ktoré sa pohybujú od marketingových kampaní a propagácií až po hlboké strojové učenie a vyhľadávanie údajov.

Je veľkou výzvou predstaviť si, aká bude spoločnosť o niekoľko rokov a zvážiť hrozby pre spoločnosť v tom čase. Obavy z nasledujúcich rokov však presahujú rámec bezpečnostných technológií a mnohé z odporúčaní v tomto dokumente sa týkajú lepšieho pochopenia toho, ako IKT vo všeobecnosti a najmä IKT obsahujúce prvky kybernetickej bezpečnosti ovplyvňujú každodenný život.

—————————

Publikáciu vydala agentúra EÚ – ENISA so sídlom v Grécku.

ENISA – Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií je centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe. ENISA pomáha EÚ a jej členským štátom, aby boli lepšie vybavené a pripravené na predchádzanie, odhaľovanie a riešenie problémov informačnej bezpečnosti. Agentúra ENISA pomáha formulovať politiky a právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti sietí a informácií. Takýmto spôsobom prispieva k hospodárskemu rastu na vnútornom trhu v Európe.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroj:

Analysis of the European R&D priorities in cybersecurity (December 2018)

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke EU Bookshop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky