Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Softvérovo riadené siete rozšírené o WiFi štandard

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /siete/; zdroj: Pixabay.com

Softvérovo riadené siete (SDN – Software-Defined Networking) prinášajú centralizovaný pohľad na počítačovú sieť oproti tradičnému distribuovanému prístupu, čo pre bezdrôtové siete predstavuje ich lepšie manažovanie a optimalizovanie využívania ich prostriedkov. SDN však v súčasnosti neobsahujú priamu podporu bezdrôtových sieti. V súčasnosti existuje viacero bezdrôtových sietí (3G, LTE, rôzne senzorové siete, Bluetooth, WiFi ….), pričom študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa v rámci projektu Softvérovo riadené siete rozšírené o WiFi štandard [SDWN] zameriavajú na WiFi štandard, a to pre podnikové (WiFi enterprise) siete, ktoré sú charakteristické veľkým počtom uzlov.

Aj dnes podľa nich existujú riešenia, ktoré prinášajú podporu WiFi štandardu. Tieto riešenia vytvárajú nové riadiace protokoly k už existujúcim riadiacim protokolom (napr. OpenFlow), čo nepredstavuje čisté architektonické riešenie.

Vedúci tímu je Ing. Rastislav Bencel. Povinné technológie sú OpenvSwitch, OpenFlow, C, C++, Unix,WiFi, LAN, WAN, odporúčané Mininet-WiFi, Ryu.

Základom tohto projektu je rozšíriť existujúce softvérovo riadené siete SDN o WiFi štandard. Pre dané rozšírenie je potrebné vytvoriť návrh architektúry podľa konceptu SDN, v ktorom je potrebné definovať funkcionality jednotlivých komponentov a tiež rozšírenie OpenFlow protokolu, aby spĺňal existujúcu špecifikáciu. Okrem vytvorenia návrhu je cieľom aj implementácia architektúry, ktorá tiež slúži ako jej overenie.

Realizátori projektu sú presvedčení, že softvérovo riadené siete predstavujú najnovší trend v oblasti počítačových sietí, no v súčasnosti absentuje priama podpora bezdrôtových technológií. „Projekt počas riešenia spomínaného nedostatku predstavuje príležitosť pre sebarealizáciu, keďže pozostáva z riešenia rozličných častí, akými sú návrh architektúry, rozšírenie existujúceho protokolu či práca s reálnymi komponentmi.“

Cieľom projektu je prinesenie WiFi štandardu do SDN, so zameraním sa na zachovanie konceptu SDN a čistotu riešenia po architektonickej stránke. Projekt pozostáva v návrhu architektúry vychádzajúcej z princípu SDN (definovanie WiFi funkcionality pre jednotlivé uzly siete) a v následnej modifikácii existujúceho protokolu OpenFlow pre zabezpečenie funkcionality architektúry. Okrem vytvorenia dobre popísanej architektúry je cieľom aj jej implementácia, ktorá bude tvoriť odrazový mostík pre ďalšiu výskumnú činnosť.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky