Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Smart Industry je potrebné dostať do vzdelávania aj do podnikovej praxi

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /smart technológie/; zdroj: Pixabay.com

Smart technológie sú dnes niečím, čo hýbe svetom priemyselných podnikov, ich fungovaním, riadením a logistikou. Ak totiž zástupcovia priemyslu či služieb chcú uspieť so svojimi produktmi v konkurenčnom boji, musia byť „smart“ a využívať vždy nové a moderné technológie či výrobné procesy, hľadať smart riešenia a šikovne ich aplikovať vo výrobných systémoch.

Práve smart technológie a riešenia spájajú reálny svet s digitálnym i virtuálnym do jedného funkčného celku, do inteligentnej infraštruktúry, ktorá sa tak stáva platformou pre kooperáciu riadiacich, výrobných a logistických inteligentných systémov.

Nové formy výučby na synergiu vzdelávania, výskumu a inovácii má priniesť projekt AICybS – Smart Industry/Architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov (AICybS – Smart Industry/Architectures of Intelligent Information and Cybernetic Systems). Jeho realizačné obdobie siaha do rokov 2018 – 2020.

Projektovým lídrom je prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach. „Je potrebné u študentov vyvolať kritické myslenie s orientáciou na Smart Industry a architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov. Vo vzdelávaní bude zavedené 4C (critical thinking and problem solving, communication, collaboration, and creativity and innovation) a rozšírené projektové formy na báze agilných tímových metód s využitím rapid prototyping, napr. SCRUM. Tieto formy výučby budú implementované na rôznych predmetoch ako napríklad Industry 4.0, Architektúry priemyselných informačných systémov, Riadenie a vizualizačné systémy, Inteligentná robotika,“ uvádzajú realizátori projektu.

Projekt je podporený skúsenosťami a spoluprácou s praxou;  konkrétne s firmami ako napríklad IBM Slovakia s. r. o., U. S. Steel Košice, s. r. o, Control system s. r. o., FPT Slovakia s. r. o., atď.). „Po vytvorení výučbových materiálov a pri vhodnom laboratórnom vybavení je možné tieto predmety učiť na ľubovoľnej vysokej škole alebo univerzite. Taktiež bude možné využiť aj novú metódu výučby na akýkoľvek technický (ale aj netechnický) predmet. V rámci tohto projektu budú inovované a vytvárané pracoviská a laboratória, ktoré budú podporovať nový typ výučby a aj pedagógovia budú mať nepretržite kontakt s najnovšími technológiami. Tieto pracoviská budú taktiež podporovať študentov všetkých troch stupňov štúdia pri vypracovávaní ich záverečných prác,“ uzatvárajú tvorcovia projektu AICybS.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky