Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí študenti priniesli dve medaily z CEOI 2021

VEDA NA DOSAH

Stredoeurópsku olympiádu v informatike (Central European Olympiad in Informatics, CEOI) organizovalo tento rok Chorvátsko.

Ilustračný obrázok: Počítač, mobil, kniha, zošit, lupa, študenti. Zdroj: iStock

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.comý

Olympiáda sa uskutočnila online v dňoch od 1. do 5. septembra 2021. 

Na súťaži sa zúčastnili študenti z ôsmich krajín, konkrétne z Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.

Slovenská delegácia súťažila z priestorov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vedúcim tímu bol predseda Slovenskej komisie Olympiády v informatike doktor Michal Forišek.

Slovensko tento rok reprezentovali Ján Gottweis, Jakub Konc, Eliška Macáková a Adam Rajský – najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola Olympiády v informatike -, ktoré organizačne zastrešovala Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Z CEOI 2021 si nadaný tím odniesol striebornú a bronzovú medailu. 

Striebornú medailu získal Adam Rajský z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, ktorý si tento rok odniesol striebornú medailu aj z IOI 2021. 

Ďalšiu medailu získala talentovaná informatička a matematička Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA v Bratislave.

Zdroj: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky