Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská technológia udáva trendy vo svete

VEDA NA DOSAH

ukážka FaceMedia

Dôsledne prepracovali heat mapy umožňujúce automatizovanú analýzu pohybu s jedinečnou možnosťou filtrovania dát a náhľadov zvlášť pre pohlavia, vek a spokojnosť zákazníkov. A prerazili na svetových trhoch. Ich technológia detekcie tváre a tela nakupujúcich klasickou offline formou pomáha analyzovať potreby zákazníkov a identifikovať kľúčové metriky o návštevnosti predajní a nákupných center; umožňuje tiež dátami riadené rozhodovanie založené na prístupe k zhromaždeným štatistikám.

Hovoríme o slovenskej technologickej spoločnosti FaceMedia, ktorá nedávno predstavila svoju revolučnú novinku heat máp vo svete retailu hneď na dvoch najvýznamnejších retailových podujatiach súčasne: na Euroshope v nemeckom Düsseldorfe a na Expo ANTAD &Alimentaria v mexickej Guadalajara (za účasti mexického prezidenta). FaceMedia svojou novinkou získala enormnú pozornosť a záujem svetových retailových reťazcov, čím potvrdila pozíciu lídra v inovatívnych softvérových riešeniach pre in-store analytiku v retaile.  

Začiatky neboli jednoduché. Tvorcovia projektu svoje nápady úspešne vyvíjali vUniverzitnom technologickom inkubátore Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb biznis inkubátor), kde mu bola od základov vytvorená dostatočná podpora a potrebné podmienky.

Šikovní IT odborníci zo Slovenska najskôr vyvinul softvér rozpoznávajúci tváre a postavy osôb. Z tvárí rozpoznávajú informácie ohľadom veku, pohlavia a emócií osôb. Pri analýzach postáv rozpoznávajú veľkosť a dominantnú farbu oblečenia. Ich technológia klientom pomáha automatizovane získavať a interpretovať zákaznícke dáta, optimalizovať chod ich prevádzok, zvyšovať zákaznícku spokojnosť a vo finále samozrejme zvyšovať tržby.

ukážka výstupov detekcie pohybu zákazníka

 

Ako uvádza Ján Iľko, spoluzakladateľ FaceMedia, ich spoločnosť už tretí rok úspešne reprezentuje Slovensko na kongresoch a výstavách po celom svete. Kamerové systémy so slovenským softvérom aktuálne do sveta prinášajú ďalšie skvelé príležitosti pre optimalizáciu prevádzok. Získať detailný prehľad o vyťaženosti, atraktívnosti a zákazníkovom vnímaní jednotlivých zón v predajniach ešte nikdy nebolo tak pohodlné. Inštalácia kamerového systému s prepracovaným softvérom rozpoznávajúcim tváre a postavy návštevníkov umožňuje získať detailný prehľad o ich zákazníckom zážitku v reálnom čase. „V súčasnosti, v dobe silnej konkurencie a zaznamenanej tendencie prechodu z on-line nákupu späť do kamenných predajní, sa zákazník a jeho zážitok pri nakupovaní dostáva stále viac a viac do centra pozornosti predajcov,“ tvrdí Ján Iľko.

Vysvetľuje, že napríklad z predajcu sa stal alebo stáva nie len podávač produktu a príjemca odplaty, ale prechádza do role konzultanta. „Uvedené sa prejavuje aj v náraste dopytu po sofistikovaných retailových riešeniach analyzujúcich zákaznícky zážitok,“ dodal spoluzakladateľ FaceMedia.

O FaceMedii

Slovenská technologická spoločnosť FaceMedia sa od roku 2014 zameriava na vývoj a implementáciu technológie detekcie tváre a postavy. V súčasnosti pôsobí v Južnej Amerike, v Európe a Ázii. Prináša inovatívne riešenia pre analýzu širokého spektra zákazníckych interakcií priamo v predajniach, spotrebiteľskej spokojnosti a efektívnej cielenej komunikácii v retaile a v digital OOH marketingu.  

Klientom tak pomáha získavať a analyzovať anonymné informácie detekované z tvárí a postáv spotrebiteľov, ktoré sú signifikantným ukazovateľom ich spokojnosti, zaujatia, preferencií, ako aj ich pohybu počas návštevy v predajni.

 

Informácie a foto poskytol: Ján Iľko, spoluzakladateľ FaceMedia

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky