Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slováci uspeli vo finále súťaže FIRST LEGO League

VEDA NA DOSAH

počas finále súťaže FIRST LEGO League

Slovenské tímy obstáli v silnej konkurencii tímov zo Strednej Európy v rámci robotickej súťaže FIRST LEGO League (FLL). Na finálovom podujatí FLL Final Central Europe 2019, ktoré sa konalo v rakúskom meste Bregenz koncom marca 2019, sa umiestnili v nasledujúcom poradí:

  • 10. miesto: RDS Team (Bratislava)
  • 14. miesto: TalentumSAP (Košice)
  • 22. miesto: Hexadron (Bratislava)

Treba spomenúť aj ďalší úspech, a síce tím TalentumSAP skončil na 2. mieste so svojím Výskumným projektom a tím RDS získal 2. miesto v Live Challenge. Boli jedným z dvoch tímov, ktorým sa podarilo vyriešiť všetky 3 úlohy v tejto časti súťaže. FLL je najväčšia svetová súťaž detí vo veku 9 – 16 rokov, ktoré zaujíma veda, technológie, robotika a programovanie. Každý rok súťaží viac ako 40 000 tímov.

Ondrej Macko z občianskeho združenia FLL Slovensko, ktorý sa finále zúčastnil ako rozhodca v kategórii Výskumný projekt, sa s nami podelil o svoje dojmy zo súťaže. Mal možnosť bližšie vidieť 14 prezentácií výskumných projektov. „Súťaž začala v piatok 29. 3. okolo obeda disciplínou live challenge, kde sa tímy snažili splniť čo najviac z troch úloh s robotom, ktorého dostali od organizátorov. Pri tejto disciplíne sme videli, ako efektívne vedia deti spolupracovať v tíme, ich prácu s časom, ale aj napäté situácie, kedy robot nefungoval podľa predstáv alebo sa vyskytli neočakávané problémy. Piatkový večer prebiehal v priateľskej atmosfére team party, kde sa mohli zoznámiť členovia tímov a zdieľať svoje poznatky zo súťaže. Paralelne prebiehala večera pre rozhodcov, kde sme diskutovali o hodnotení, skúsenostiach z regionálnych turnajov, ale aj o rôznych možnostiach ako organizovať regionálne turnaje čo najefektívnejšie.“

Ondrej Macko pokračuje, že v sobotu ráno po oficiálnom otvorení turnaja sa začalo doobeda, a to hodnotením tímovej práce, výskumných projektov a robot designu, kde tímy prezentovali ich dosiahnuté úspechy v jednotlivých kategóriách počas roka. „V poobedňajších hodinách prebiehali napínavé súboje robotov na dráhe. Tímy museli čeliť rôznym technickým výpadkom ich robotov, či zvládnuť napäté situácie, kedy išlo o sekundy. Dôležitým faktorom pri všetkých kategóriách bolo držanie sa hodnôt FLL (Core Values) za čo bola aj udelená cena poroty. Odovzdávanie cien a pozvánok na svetové turnaje je neoddeliteľnou súčasťou súťaže. Tento rok dostali možnosť ísť na jeden zo svetových turnajov všetci účastníci finále a aj keď poradie bolo na konci dňa jasné, všetci boli svojim spôsobom víťazmi.“

slovenské tímy na súťaži

Nasledujúce podujatia:

FLL World Festival

Termín: 24. – 27. 4. 2019
Miesto: 
Detroit, Michigan, USA

FLL Open Invitational Lebanon

Termín: 14. – 16. 6. 2019
Miesto: 
Beirut, Libanon

FLL Open International Turkey

Termín: 22. – 25. 5. 2019
Miesto: 
Gaziemir/Izmir, Turecko

FLL Uruguay International Open

Termín: 30. 5. – 1. 6. 2019
Miesto: 
Montevideo, Uruguay

Team TalentumSAP prijal pozvanie na FLL Open International Turkey 2019 do Izmiru. Trénerka a mentorka tímu, Angelika Haneszová, už poslala organizátorom registráciu a tím sa usilovne pripravuje na cestu. Do Turecka sa chystá aj druhý slovenský tím – RDS Team – pod vedením trénerov Pavla Viskupa a Simony Jiskrovej.

Cieľom súťaže FLL je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u mládeži záujem o vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia zadané „misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a v určitom termíne. 

víťazi na súťaži

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Výskumná úloha

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca

Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

 

Informácie poskytla: Sylvia Práznovská, koordinátor aktivity FLL na Slovensku

doplňujúci zdroj informácií:

https://www.fll.sk/main/rocnik-2018-2019/finale

Spracovala: Slávka Cigáňová (hHabrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografií:

https://www.fll.sk/main/galerie/fotogalerie?galAlbum=43

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky