Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozšírte svoje obzory spoznávaním sveta! Prostredníctvom projektu Horizont

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /darkmoon1968/

Internetová aplikácia založená na báze využívania spoločenských trendov a moderných technológií, to je projekt Horizont, za ktorým stojí Dávid Paculík. Dostal sa do 2. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava.

Cieľom tohto projektu je vytvorenie webovej platformy (aplikácie), prostredníctvom ktorej bude moderné cestovanie posunuté na novú úroveň formou prepojenia moderných technológií s budovaním osobnej sebarealizácie. „Výhoda projektu spočíva v grafickom zobrazení prostredia pomocou interaktívnej mapy, ktorá umožní osobnejšie zapojenie používateľov do spoločenského diania vo svojom okolí, ale aj v možnosti širšieho prepojenia všetkých sociálnych skupín v rámci cestovateľsko-spoznávacej oblasti. Hlavným poslaním projektu je vytvorenie webového fóra, kde sa bude každý používateľ slobodne realizovať v globálnej spoločenskej komunite,“ uvádza tvorca projektu.

Jeho motto znie: Rozšírte svoje obzory spoznávaním sveta!

Ako vysvetlil Dávid Paculík, hlavný cieľ tohto projektu bude spočívať v takzvanom „spájaní ľudí“ na globálnej úrovni. „Hlavnými funkciami budú zjednodušené cestovateľské možnosti prepojené s priamou komunikáciou užívateľov prostredníctvom internetovej siete, zostrojenie si vlastného cestovateľského plánu pomocou interaktívnej mapy (modifikácia podľa používateľa), plánovanie jednotlivých udalostí na rôznych úrovniach mapy, prepájanie kultúr z rôznych prostredí spoločnosti, riešenie problémov rozdielnosti regiónov, podpora podnikateľských subjektov, rozšírenie a skvalitnenie cestovného ruchu, spájanie turistov za ekonomickým účelom (nižšie cestovné náklady, náklady na ubytovanie).“

Okrem toho budú v aplikácii k dispozícii aj rôzne iné doplnkové služby tvorené priamo používateľmi aplikácie ako napríklad cestovateľský sprievodca, poskytovateľ ubytovania pre turistov, užitočné typy na výhodné cestovanie, atď. „Projekt bude realizovaný prostredníctvom využívania nových technológií a spoločenských trendov, nakoľko tieto fenomény predstavujú aktuálne najdôležitejšie komunikačné kanály a kultúrne priority ľudí. Vyššie spomínané ciele budú nadobudnuté postupným vylepšovaním pripravovanej webovej platformy, ktorá bude priebežne ponúkať funkcie riešiace danú problematiku.“

Webová platforma bude podporovaná na „smart“ zariadeniach (mobilné telefóny, tablety, počítače, notebooky, netbooky) a bude z počiatku prístupná pre Windows a Android. Myšlienka bola vytvorená autormi projektu – Dávid Haluška a Dávid Paculík, ktorí sú zároveň hlavní koordinátori, zodpovední za všetky rozhodnutia a úkony potrebné pre naplnenie všetkých cieľov v rámci projektu.

Tento nápad vznikol približne na začiatku tohto akademického roka, keď autori projektu na internátnej izbe v Mlynskej doline rozmýšľali nad vytvorením niečoho vlastného a inovatívneho pre spoločnosť. Po dlhom rozmýšľaní a vzájomnom brainstormingu postupne vznikol nápad vytvorenia praktickej cestovateľskej aplikácie pre mladých ľudí, ktorá sa postupne vyformovala do aktuálnej predbežnej podoby projektu.

Pre zabezpečenie fungovania aplikácie bude potrebné zaobstarať zdroje, ktoré budú nevyhnutné pre plnohodnotné vytvorenie, testovanie, fungovanie a spravovanie aplikácie. Tieto zdroje môžeme rozčleniť do niekoľkých základných kategórii (materiálne, personálne, finančné a licenčné). Množstvo a typy uvedených zdrojov sa môžu v priebehu fungovania projektu meniť vzhľadom k prebiehajúcim okolnostiam a rôznym neočakávaným situačným faktorom.

*********************************************

Frekventanti 2. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava získali miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

Druhá tréningová perióda v tomto medzinárodnom programe trvá 6 mesiacov, zapojení tiež získavajú možnosť účasti na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ďalej 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove, ale aj mentoring a mnohé iné.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching finals“ v Benátkach v septembri 2018! Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

 

Informácie poskytol: Dávid Paculík

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR   

Ilustračné foto: Pixabay.com /darkmoon1968/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky