Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozpoznávanie cloudových služieb

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /cloud/; zdroj: Pixabay.com

Vytvoriť webový nástroj pre inteligentné porovnávanie cloudových služieb pomocou formálneho opisu je cieľom projektu, ktorý tvoria študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Nástroj má umožniť používateľovi (expertovi analyzujúcemu certifikácie, štandardy, zákony) „preloženie“ požiadaviek do spoločného zápisu ontológiou a systém podľa toho bude vedieť vyhodnotiť prekrývanie a rozdiely.

Ako uvádzajú realizátori projektu Rozpoznávanie cloudových služieb [OntoSEC], vďaka tomu tak napríklad bude možné automatizovane povedať Jožkovi s e-shopom, že táto nemecká služba certifikovaná podľa X pre neho postačuje alebo Ferkovi z verejnej správy povedať, že služba s certifikátom Y nie je vhodná, lebo…

Vedúci tímu je Ing. Martin Labaj, ako povinné technológie slúžia ontológie (OWL, USDL, atď.) a odporúčanými sú Ruby on Rails/Node.js, PostgreSQL, Elasticsearch, D3.js.

Tradičným postupom v súčasnosti vo svete vraj je zobrať všetky relevantné dokumenty, začať ich ručne porovnávať každý s každým a zistiť: tomuto chýba to z tohto, druhému tamto z hentoho. „Určite to ide rozumnejšie a práve na našej fakulte sme do medzinárodného konzorcia partnerov navrhli prístup založený na ontológii – človek to formalizuje a ďalej porovnáva počítač.“ Ide o Fakultu informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave.

Tento projekt je určený pre tých, ktorí radi optimalizujú monotónnu ľudskú prácu. „Máš tak možnosť ukázať európskemu projektu, že drevorubačské riešenie nebýva to najvhodnejšie. Podučíš sa ontológiám (užitočná vec, aj Google dá tvoj web vyššie vo výsledkoch, keď ho popíšeš ontológiou) a naučíš sa/precvičíš si moderný webový technologický stack,“ prihovárajú sa tvorcovia projektu študentom.

Dnes už málokto s vlastným menším alebo stredným podnikaním alebo vo verejnej sfére prevádzkuje servery „v kancelárii pod stolom“ alebo naopak živí nákladnú serverovňu. Cloudové služby dokážu zabezpečiť infraštruktúru (IaaS) až celý softvér (SaaS) kvalitnejšie a lacnejšie. „Výber vhodnej služby však podlieha mnohým požiadavkám na zabezpečenie údajov, bezpečnosť, garantovanú dostupnosť, spoľahlivosť – tieto požiadavky vychádzajú z vlastných potrieb aj zo zákonov v danej krajine. Cloudové služby zákazníkovi preukazujú svoje vlastnosti certifikáciami podľa rôznych štandardov. Pre malý e-shop, ktorý často svoje povinnosti napríklad z hľadiska ochrany osobných údajov ani nepozná, to znamená, že nevie posúdiť, či je cloudová služba pre neho kvalitná a vôbec vhodná. Verejná správa zase nemôže službu použiť vôbec, kým nie sú splnené oveľa prísnejšie požiadavky. A poskytovateľ cloudovej služby, ktorý chce podchytiť ďalších zákazníkov/nový trh, by sa musel certifikovať podľa každého možného certifikátu a študovať zákony každej krajiny.“   

Práve preto v súčasnosti na celoeurópskej úrovni vzniká platforma uznávania/rozpoznávania cloudových služieb, v projekte pôsobí práve aj FIIT STU v Bratislave. „Aby nebolo potrebné ručne porovnať požiadavky vo všetkých krajinách spôsobom každý-s-každým (množstvo kombinácií!), potom každý s každou zaužívanou certifikačnou schémou a toto opakovať pri každej jednej novelizácii/úprave, je potrebné to spraviť inteligentne. Jednou z možností je opísanie vlastností cloudových služieb prostredníctvom spoločného slovníka – ontológie – a tým pádom sa každá zmena spracováva človekom len raz, ten ju formalizuje a s formalizovaným zápisom môžeme pracovať algoritmicky,“ uvádzajú realizátori projektu.

Vytváraný systém teda umožní vytváranie, úpravu, zobrazovanie, export/import údajov formálneho opisu a následne komplexnejšie funkcie ako autocomplete, kontrolu konzistentnosti a napokon samotnú automatizáciu rozpoznávania vhodných služieb na základe vyhodnotenia zhody/prekrývania vlastnosti cloudových služieb s dopytom. „Tu sa to nemusí zastaviť, môže byť zaujímavé s vytváraným riešením neskôr experimentovať aj mimo domény cloudových služieb. Na prácu s ontológiami existuje v súčasnosti množstvo štandardov, aplikácií, knižníc. Pre používateľskú jednoduchosť sa predpokladá vytvorenie webovej aplikácie, odporúčané technológie sú Ruby on Rails alebo Node.js. V rovine backendu sa okrem špecializovaných nástrojov možno vyhrať aj so všeobecnejšími grafovými alebo relačnými databázami a v rovine frontendu, napríklad s veľmi populárnou knižnicou D3.js.“

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky