Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Roaming za domáce ceny funguje a ľudia si naň zvykli

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Roaming

Vplyv poplatkov za dátové roamingové služby na občanov EÚ bol predmetom diskusie už mnoho rokov. Vďaka novým roamingovým pravidlám EÚ, ktoré platia od 15. júna 2017, môžu spotrebitelia používať mobilné telefóny pri zahraničných cestách po EÚ rovnako ako doma, teda bez dodatočných poplatkov.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra o roamingu si 62 % Európanov uvedomuje, že roamingové poplatky sa zrušili, a 69 % si myslí, že buď oni sami, alebo ich známi majú z nových pravidiel prospech. Ich výhody si pochvaľujú najmä ľudia, ktorí cestujú často, a mladí.

Graf z Eurobarometra o prieskume roamingu

Koniec roamingových poplatkov bol dôležitým krokom k tomu, aby jednotný trh EÚ zodpovedal digitálnemu veku. Komisia v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu spolu predložila 29 legislatívnych návrhov, z ktorých 16 už bolo schválených. Prvé, ktoré nadobudli účinnosť, sa týkajú nových pravidiel roamingu, prenosnosti online obsahu a neodôvodneného geografického blokovania.

V spoločnom vyhlásení podpredsedu Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrusa Ansipa a komisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielovej po prvom roku bez roamingových poplatkov sa obaja zhodli, že Európania majú z nových pravidiel veľký prínos:

„Naším hlavným cieľom bolo odstrániť výrazné prekážky spôsobené roamingovými poplatkami pre spotrebiteľov, ktorých obmedzovali náklady na používanie telefónov v zahraničí, ale aj pre mobilných operátorov. Od zrušenia poplatkov bolo v EÚ a Európskom hospodárskom priestore spotrebované viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer dva a pol ráz viac telefonických hovorov. To je skvelá správa. Navyše 82 % osôb, ktoré v poslednom roku cestovali do inej krajiny EÚ, uviedlo, že im nové pravidlá priniesli výhody. Po návrate z dovolenky alebo zo služobnej cesty v zahraničí už nikto nebude musieť zažiť šok z faktúry.

Toto však nie je posledná dobrá správa pre európskych občanov. Od 1. apríla tohto roku môžu navyše cestovať so svojím predplatným digitálnych služieb. Od 3. decembra budú môcť európski spotrebitelia nájsť najvýhodnejšie ponuky pri nákupe tovaru a služieb na internete v celej EÚ bez toho, aby boli diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti a bydliska.

Toto je príklad, ako EÚ hmatateľne zlepšuje život európskych občanov. Roaming za domáce ceny funguje a ľudia si naň zvykli: zákazníci ho oceňujú, spotreba je vyššia a dopyt po mobilných službách pri cestách v rámci EÚ je veľmi vysoký. Prospech majú rovnako spotrebitelia i operátori. Veľký nárast vo využívaní roamingu má pozitívny vplyv aj na veľkoobchodné príjmy operátorov.“

V roku 2017 zadala Európska komisia prieskum na meranie povedomia o zrušení poplatkov za roaming a jeho vplyv na mobilné využívanie občanov pri cestovaní. Súčasný prieskum nadväzuje na ten, ktorý sa uskutočnil v roku 2017, s cieľom posúdiť vplyv, ktorý táto zmena mala o rok neskôr. Zahŕňa: Cestovanie v rámci EÚ za posledných 12 mesiacov; Informovanosť o ukončení poplatkov za roaming; Vnímané výhody vyplývajúce z ukončenia poplatkov za roaming; Vnímané náklady na roaming medzi cestujúcimi a používanie mobilných telefónnych služieb v iných krajinách EÚ vrátane krokov prijatých na obmedzenie používania.

Viac Prieskum Eurobarometra o roamingu (jún 2018)

Roaming za domáce ceny: najčastejšie otázky

 

Spracovala Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Eurobarometer o roamingu

Tlačová správa EK z 15. júna 2018

Obrázok na titulke: SK verzia (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/question-and-answers-roaming)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky