Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Regionálne kolá medzinárodnej súťaže robotov FIRST LEGO League 2018/2019 prebehli. Prihlásil sa rekordný počet tímov

VEDA NA DOSAH

súťaž FIRST LEGO League

Tím Hexadron, o. z., Björnsonova, Bratislava zvíťazil v rámci regionálneho turnaja Bratislava – Petržalka; CADIN, Základná škola, Mierová, Bratislava bol najúspešnejším počas bratislavského kola, konajúceho sa na pôde Paneurópskej vysokej školy a do tretice AMAZING TEAM, Základná škola, M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom skončil na prvom mieste v turnaji v Žiari nad Hronom. Ide o výsledky ostatných slovenských regionálnych turnajov medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League 2018/2019.

Témou súťaže bolo INTO ORBITSM – Život a cestovanie vo vesmíre. „Zhromaždite posádku a pripravte sa na preskúmanie, výzvu a inovácie v náročnej a inšpiratívnej oblasti, ktorú nazývame vesmír,“ vyzývali súťažiacich organizátori súťaže.

V sezóne 2018/2019 sa celkovo na Slovensku konalo 7 regionálnych turnajov: Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava – Petržalka, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a  Žilina. Prihlásil sa rekordný počet tímov – 98, súťažilo spolu 720 detí. Na porovnanie: v Maďarsku a vo Švajčiarsku mali po 72 tímov, v Poľsku, ktoré má sedemnásobne viac obyvateľov, sa prihlásilo 48 tímov, v Česku súťažilo 33 tímov detí. V našom regióne má porovnateľný počet 100 tímov Rakúsko, na druhej strane popularita súťaže v Nemecku je veľká a má až 610 prihlásených tímov.

Nasledovať teraz bude turnaj FLL Semifinále Slovensko & Česko 9. februára 2019, na ktorom sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave stretne 13 tímov zo Slovenska a 5 tímov z Čiech.

„V celej histórii FLL sa po prvýkrát stretnú na spoločnom turnaji iba tímy zo Slovenska a Českej republiky. Deje sa tak najmä preto, že sa nám darí každoročne zvyšovať počet tímov a regionálnych turnajov v oboch krajinách,“ povedala Katarína Melišová, projektová manažérka. „Napriek tomu, že sa stretnú tímy z krajín, ktoré ´si rozumejú´, prebehne aj tento turnaj v anglickom jazyku, aby boli zachované pravidlá a tímy postupujúce na finále boli pripravené aj po tejto stránke. Srdečne pozývame širokú verejnosť, školy, rodičov s deťmi. Príďte sa pozrieť a zažiť, ako sa s Legom dá zabaviť i učiť zároveň,“ dodala.

Zo Semifinále postúpia 4 tímy na FLL Finále Strednej Európy 2019, ktoré sa odohrá v rakúskom meste Bregenz v dňoch 29. až 30. marca 2019.

FLL je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Hlavné ciele sú nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia „zložité misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: Deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008. Začalo sa jedným turnajom v Bratislave, postupne sa pridávali turnaje v ďalších mestách, narastali počty registrovaných tímov.

Prečo organizátori odporúčajú zapojiť sa? „Na chvíľu sa stanete výskumníkmi a naučíte sa nové veci – napríklad ako stavať či programovať roboty. Vyskúšate si spoluprácu v tíme na spoločnom a zaujímavom projekte. Naučíte sa ako prezentovať váš výskum na profesionálnej úrovni. Zmeriate si sily so svojimi rovesníkmi a spoločne sa zabavíte,“ odkazujú účastníkom s tým, že ten, kto vyhrá, získa prestížnu cenu a postúpi do medzinárodného kola pre celú Strednú Európu, odkiaľ môže postúpiť na celosvetový festival.

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Výskumná úloha

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca

Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.fll.sk/main/fll-na-slovensku/co-je-fll

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky