Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt, ktorý sa snaží študentov pripraviť na reálne potreby praxe. Projekt Zmudri

VEDA NA DOSAH

Na obrázku ukážka platformy.

Škola častokrát nedokáže študentov pripraviť na reálne potreby praxe a študenti tápajú nielen v praktických, ale aj občianskych témach. Projekt Zmudri chce situáciu na celom Slovensku zlepšiť cez vytvorenie on-line platformy s krátkymi videami, v ktorých študenti nájdu odpovede na témy, ktoré počas alebo po skončení školy často riešia (kariéra, občianska angažovanosť, kritické myslenie, psychohygiena).

Patrí medzi frekventantov 3. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava. Ako vysvetlil vedúci tímu Julián Gerhart, projekt zmudri.sk je on-line platforma pre stredoškolákov, ktorý sa snaží vzdelávať mladých ľudí v praktických veciach, ktoré potrebujú „do života“, ale nevenuje sa im dostatočná pozornosť na školách (napr. ako si nájsť brigádu, finančná gramotnosť, kritické myslenie, atď.) „Tento nápad vznikol počas stáže v Dobrom anjelovi a neskôr som ho rozvíjal, keď som bol na výmennom semestri v Kanade, kde sa on-line vzdelávanie veľmi uchytilo a mal som možnosť úplnou náhodou stretnúť top expertov v tejto oblasti, čo som vzal za akési ´znamenie´.“

Celý realizačný tím pozostáva zo šiestich ľudí: Julián Gerhart – vedenie tímu, scenár vzdelávacích videí, Pavel Balashov – IT, Janka Kostovčáková – fundrasing, legal and administrative stuff, Martina Bolibruchová & Mirka Kašubová – video production & marketing a Lukáš Priškin – partnership development. Ich cieľom, je aby sa na stránke registrovalo čo najviac stredoškolákov a absolvovalo čo najviac kurzov. Do konca roka 2019 by ich chceli mať cca 15.

„Pred nedávnom sme spustili pilotný kurz na tému hľadania práce a zbierame feedback. Na základe feedbackov budeme postupovať pri tvorbe ďalších kurzov. Projekt by mal poskytnúť vzdelanie v dôležitých témach pre bežných stredoškolákov a veríme, že sa nám podarí do 1,5 roka vybudovať úspešnú platformu, na ktorej si nájde každý mladý človek niečo, čo ho bude zaujímať,“ dopĺňa Julián Gerhart.

Čo vlastne realizátori projektu Zmudri očakávajú od účasti v program Playpark Bratislava? Julián Gerhart vyzdvihol najmä možnosť, že spoznajú ďalšie inšpiratívne projekty a budú môcť konzultovať konkrétne problémy s expertmi. „Rozšíria sa nám obzory v tom, ako môžeme posunúť projekt ďalej.“

*********************************************

Program Playpark Bratislava a jeho 3. tréningová perióda: november 2018 – apríl 2019 ponúka svojim účastníkom jedinečnú možnosť získať miesto v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, ďalej účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v siedmich krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke, ale aj mentoring a mnohé iné. Vybraní účastníci získajú miesto pre zvyšovanie svojich zručností v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Program Playpark je určený študentom stredných a vysokých škôl, absolventom vysokých škôl, budúcim podnikateľom a iným nepodnikateľom s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching Finals“ vo Viedni na jar 2019!

Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

 

Informácie a foto poskytol: Julián Gerhart

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky