Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podujatie V4 Hackathon sa sústredí na zdravotnú starostlivosť

VEDA NA DOSAH

podujatie V4 Hackathon

Na zlepšenie kvality ľudského života a zdravia sa vzhľadom na enormný výskyt civilizačných ochorení zamerali organizátori tohoročného podujatia V4 Hackathon. Ak si účastníci vyberú ako hlavnú tému zdravotnú starostlivosť, resp. zlepšenie kvality života, bude im poskytnutá komplexná podpora, vrátane lekárskych odborníkov s možnosťou konzultácie, príslušných dátových súborov a telemedicínskych zariadení spolu so senzormi na meranie a zhromažďovanie údajov.

„Keďže považujeme hackathon za propagáciu slobody v kreativite, súťažiaci majú voľnosť pri výbere nejakej témy v rámci IoT (Internet of Things). Výber témy nebude mať žiadny vplyv na záverečné hodnotenie,“ uvádzajú organizátori. Medzi ďalšie témy, okrem zdravotnej starostlivosti, patria domov, udržateľnosť a tiež smart cities.

V rámci zdravotnej starostlivosti je možné riešiť napríklad elektronickú diagnostiku závažnosti choroby – jednorazové monitorovanie. Je treba nasimulovať nasledujúcu situáciu: Máte pocit choroby a neviete, či je to len chvíľková nevoľnosť? Máte opakujúce sa príznaky, ktoré naznačujú poškodenie vášho zdravia a váhate ísť k lekárovi? Neviete, do akej miery sú príznaky zhoršeného zdravotného stavu spôsobené zmenami počasia, nesprávnou stravou, prepracovaním alebo stresom? Aký rozhodovací mechanizmus si vybrať?

Súťažiaci majú na úlohu vyhľadať metódu merania, ukladania, vizualizácie a prenosu nameraných hodnôt z rôznych zdravotníckych pomôcok do vhodných aplikácií na podporu diagnostiky rôznych typov ochorení na základe odborných znalostí. Ide o podporu rozhodovacieho procesu pre návštevu lekára.

V4 Hackathon sa koná 26. a 27. októbra v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach (TUKE); účastníci majú na úlohu vynájsť veci z oblasti zdravotníctva spolu s IoT riešeniami. Téma AT&T Hackathonu v oblasti zdravotnej starostlivosti a internetu je technologická udalosť určená pre programátorov (kódovanie aplikácií) alebo hackerov (hardvérové riešenia).

Pozvaný je každý, či už ide o správcu systému, dizajnéra, vývojára, podnikateľa, sieťového inžiniera, odborníka, študenta alebo záujemcu o programovanie; stačí sa zaregistrovať samostatne alebo so svojim tímom (pri skupinovej registrácii).

Internet vecí

Pre vybraných súťažiacich je pripravený šesťmesačný mentorský program v začínajúcom univerzitnom centre – Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Ten plní nasledovné funkcie:

  • zabezpečuje vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-up, resp. „Spin off“ firmy generované najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV
  • podporuje širokospektrálnu, účinnú a vzájomne prospešnú výskumnú a vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe
  • vytvára podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni
  • v spolupráci s Univerzitným centrom inovácií, transferu technológii a ochrany duševného vlastníctva – UCITT na TUKE je miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu s výskumnými a vývojovými tímami z pracovísk univerzít
  • poskytuje poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonáva expertíznu činnosť.

TECHNICOM má za cieľ stať sa medzinárodne uznávaným centrom výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií.

Viac informácií o podujatí V4 Hackathon

 

Zdroj informácií a ilustrácie:

http://hackyourfuture.eu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky