Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odborníci na počítačovú bezpečnosť založili projekt Informačnú bezpečnosť treba žiť

VEDA NA DOSAH

Zapoja sa doň dve desiatky učiteľov informatiky na stredných školách.

Do #IBtreba žiť budú zapojené priamo dve desiatky učiteľov stredných škôl zo Slovenska. Zdroj: iStockphoto.com

Do #IBtreba žiť budú zapojené priamo dve desiatky učiteľov stredných škôl zo Slovenska. Zdroj: iStockphoto.com

Odborný asistent v Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a vedúci tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov Pavol Sokol pripravil v spolupráci s občianskym združením EISI projekt s názvom Informačnú bezpečnosť treba žiť (#IBtreba žiť).

Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti Sokol vidí v tom, že na Slovensku na všetkých stupňoch vzdelávania chýbajú učitelia. V slovenských školách pritom podľa jeho slov treba predovšetkým ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať.

Zapoja sa desiatky učiteľov stredných škôl

Do #IBtreba žiť budú zapojené priamo dve desiatky učiteľov stredných škôl zo Slovenska. Na pilotnom workshope, ktorý sa uskutoční 11. až 14. mája 2023 vo vzdelávacom stredisku UPJŠ v Danišovciach, vzniknú v spolupráci s profesionálmi kyberbezpečnosti modelové hodiny informačnej bezpečnosti. Učitelia následne takúto hodinu odučia pre svojich kolegov na škole. Projekt sa bude ďalej multiplikovať a šíriť, po dohode s riaditeľmi jednotlivých škôl môže byť modelová hodina i súčasťou aktualizačného vzdelávania.

Lektorom bude kyberbezpečnostný profesionál Marek Zeman, vedecký pracovník Fakulty informatiky a informačných technológií STU a spoluautor dvoch dielov Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá. Tím doplní metodička Katarína Valičková a učiteľka informatiky a lektorka Silvia Štěpánková.

Podľa Zemana obyvateľstvu v súčasnosti chýbajú základné zručnosti a vedomosti o informačnej bezpečnosti. Digitalizácia a hrozby v online svete zároveň napredujú rýchlejšie ako schopnosti tradičného vzdelávacieho systému a podfinancovaného školstva. Ak pedagógom nepodá pomocnú ruku súkromný sektor a odborníci, priepasť sa bude zväčšovať.

Rozšíri metodiku o jej praktickú aplikáciu

Projekt #IBtreba žiť je jedinečný tým, že rozširuje existujúcu učebnicu a prislúchajúcu metodiku o praktickú aplikáciu na vyučovacích hodinách. „Učitelia sa často nepohybujú v prostredí internetu tak prirodzene ako ich žiaci, no tým zase chýba životná skúsenosť a často aj schopnosť odlíšiť realitu od virtuálneho sveta,“ konštatovala učiteľka a dlhoročná lektorka Silvia Štěpánková. „Stále prichádzajú nové hrozby aj v súvislosti s umelou inteligenciou, ktoré sa všetci musíme učiť zvládať za chodu.“

Preto je podľa nej dôležité prepojiť dva svety (učiteľov a žiakov) tak, aby učitelia tušili, kde sa pohybujú ich žiaci, a aby žiaci postupne nadobudli základné skúsenosti s bezpečnosťou a začali si uvedomovať možné riziká.

„V tejto chvíli už je k dispozícii učebnica aj metodika a odborníci hľadajú spojencov. S takýmto podkladom budeme vedieť rýchlejšie začať vzdelávať a ľahšie sa priblížime k hranici potrebných dvadsaťtisíc odborníkov na informačnú bezpečnosť na Slovensku,“ uzatvoril Zeman.

Realizáciu projektu umožnila finančná podpora zo zdrojov Fondu SK-NIC.

Zdroj: TS #IBtreba žiť
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky