Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V školách pribudne štyridsať mladých ambasádoriek kyberbezpečnosti

VEDA NA DOSAH

Vďaka projektu Security Girl sa dievčatá učia o bezpečnom pohybe v kyberpriestore.

Fotografia štyrich dievčat a nápis Bezpečnostné desatoro. Zdroj: Aj Ty v IT

Pútač k školeniu o bezpečnosti v kyberpriestore v rámci projektu Security Girl pre stredoškoláčky. Zdroj: Aj ty v IT

Projekt Security Girl pod spoločnou taktovkou Aj Ty v IT a ESET, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovať stredoškoláčkam a stredoškolákom dostatočné vedomosti o kyberbezpečnosti, sa preklopil do druhej fázy. Už druhý týždeň prebieha špecializované školenie štyridsiatich Security Girls, ktoré sa stanú bezpečnostnými spojkami vo svojej komunite.

Prvý ročník programu Security Girl odštartoval na jeseň 2021, keď v jeho prvej fáze absolvovalo základné školenia o kyberbezpečnosti takmer dvesto stredoškoláčok z celého Slovenska. Z nich bolo na základe ich motivácie a odhodlania vybratých štyridsať dievčat, ktoré od februára absolvujú komplexné školenia v oblasti prezentačných a komunikačných zručností, prácu s komunitou a prácu s grafickými programami.

Na konci marca zároveň absolvujú špecializované bezpečnostné školenia s lektormi z firmy ESET. Nadstavbových balík workshopov cieli na posilnenie zručností, ktoré im pomôžu šíriť získané vedomosti o bezpečnom pohybe v kyberpriestore na svojich školách a v komunitách.

Komunita je dôležitý prvok šírenia informácií

Podľa experta na IT bezpečnosť Jakuba Daubnera zo spoločnosti ESET, ktorý účastníčky školí, by mal každý z nás ovládať nevyhnutné základy v oblasti digitálnej bezpečnosti. Ak má niekto v tejto téme pochybnosti, je vynikajúce, ak má na blízku osobu, s ktorou sa môže poradiť. ​​„Šírenie nadobudnutých vedomostí medzi rovesníkmi či v rodine je veľmi dôležité, pretože tým zvyšujeme bezpečnosť celej komunity. Práve týmto spôsobom môže štyridsať ambasádoriek prispieť k vyššej bezpečnosti stoviek ľudí zo svojho okolia.“

Ďalším pozitívnym rozmerom projektu je podpora diverzity. „Dlhodobo vnímame potrebu väčšieho zapojenia žien a dievčat v oblasti IT. Hoci sa ich zastúpenie zvyšuje, stále mu dominujú muži. Do podpory projektu Security Girl sme šli aj preto, že sú do neho zapojené práve študentky,“ dopĺňa Lucia Marková, CSR manažérka spoločnosti ESET.

Pohľad do učebne kde prebieha školenie vrámci projektu Security Girl. Zdroj: Aj Ty v IT

Pohľad do učebne, kde prebieha školenie v rámci projektu Security Girl. Zdroj: Aj Ty v IT

Deti internet potrebujú, musia však poznať aj riziká

Riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková vníma potrebu vzdelávania aj cez situáciu za uplynulé dva roky: „Pandémia a prechod škôl do online priestoru nám všetkým otvorili oči. Nie je reálne ani možné obmedzovať deti v čase strávenom na internete.“ Podľa Kotuliakovej deti používajú internet na prípravu na vyučovanie, ale aj na zábavu, vyhľadávanie informácií a vlastný rozvoj. „Práve preto potrebujeme, aby sa vedeli správne pohybovať v tomto priestore, vedeli ťažiť z výhod rýchleho prístupu k vedomostiam, ale zároveň poznali aj riziká, ktoré nám siete prinášajú,“ dodala riaditeľka Aj Ty v IT.

Špeciálny prínos pre mladých ľudí stredných škôl vníma pedagogička Alexandra Bátoryová, ktorá učí informatiku na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Sáru a pravidelne sa do aktivít Aj Ty v IT so svojimi študentkami zapája. „Najmladšie ročníky na stredných školách považujem za najohrozenejšie z hľadiska kyberšikany.“ Podľa nej deti potrebujú informácie o nástrahách, ktoré ich môžu postretnúť pri práci so sieťovými aplikáciami. Zároveň by mali vedieť, ako treba reagovať, keď zistia, že sa deje niečo, čo nie je v ich prospech.

O Aj Ty v IT

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá i ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. To je tiež vyjadrené mottom: „Technology has no gender.” Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za takmer desať rokov činnosti prešlo jeho workshopmi a kurzami takmer 24-tisíc dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 získalo združenie nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education a v roku 2021 získalo cenu Vzdelávací projekt roka od Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Zdroj: Občianske združenie Aj Ty v IT
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky