Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Od 15. mája zlacnejú volania do ostatných krajín EÚ

VEDA NA DOSAH

Infografika (Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cheaper-calls-other-eu-countries-15-may)

Spotrebitelia sú od polovičky mája ešte viac chránení pred astronomickými účtami za telefón, keď volajú na akékoľvek číslo v EÚ, či už z domu alebo aj zo zahraničia. Je to jeden z mnohých hmatateľných prínosov digitálneho jednotného trhu. Odstránia sa tak značné cenové rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami.

Od 15. mája začnú pre všetky medzinárodné volania a SMS správy v rámci EÚ platiť nové cenové stropy. Spotrebitelia tak budú za minútu hovoru zo svojej krajiny EÚ do inej platiť maximálne 19 centov (+ DPH) a za jednu SMS len 6 centov (+ DPH).

Po zániku roamingových poplatkov v júni 2017 je zavedenie týchto nových cenových stropov pre medzinárodné volania a SMS v rámci EÚ ďalším krokom v rámci celoúnijnej revízie telekomunikačných predpisov, ktorej cieľom je zabezpečiť väčšiu koordináciu elektronických komunikácií a posilniť úlohu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Tieto pravidlá pre medzinárodné volania odstraňujú značné cenové rozdiely, ktoré doteraz panovali v jednotlivých členských štátoch. Štandardná cena za pevné alebo mobilné volania v rámci EÚ bola v priemere trikrát vyššia než štandardná cena za domáce volania a štandardná cena za SMS správu v rámci EÚ bola viac než dvakrát vyššia ako cena za domácu SMS správu. V niektorých prípadoch môže byť štandardná cena za volanie v rámci EÚ až desaťkrát vyššia ako štandardná cena za domáce volanie.

Z nového prieskumu Eurobarometra o medzinárodných volaniach vyplýva, že štyria z desiatich respondentov (42 %) za posledný mesiac kontaktovali niekoho v inom štáte EÚ. 26 % respondentov uviedlo, že na kontaktovanie osoby v inej krajine EÚ použili pevnú linku, mobilný telefón alebo SMS správu.

Medzinárodné hovory cez mobilný telefón ( Flash Eurobarometer 477 c

Medzinárodné SMS

Telekomunikační operátori v celej EÚ budú musieť informovať spotrebiteľov o nových cenových stropoch. Pravidlá začnú pre všetkých 28 krajín EÚ platiť od 15. mája, pričom čoskoro začnú byť záväzné aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.

Cenové stropy platia len pre volania pre osobnú potrebu, t. j. len pre individuálnych zákazníkov. Na firemných zákazníkov sa táto regulácia cien nevzťahuje, keďže viacero operátorov má pre nich špeciálne, mimoriadne atraktívne ponuky.

Nové pravidlá v oblasti telekomunikácií pripravujú pôdu pre rozsiahlejšie investície do vysokorýchlostnej konektivity a pre bezproblémové zavedenie sietí 5G v EÚ. Cenový strop pre medzinárodné volania je prvým spomedzi nových telekomunikačných pravidiel, ktoré začne platiť.

Na ktoré krajiny sa vzťahujú nové pravidlá?

Pravidlá sa vzťahujú na všetkých 28 krajín EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Pre volania a SMS z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska začnú pravidlá platiť po začlenení do Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Aký je rozdiel medzi medzinárodnými hovormi a roamingom?

O roamingu hovoríme, keď svoj mobilný telefón používate pri cestovaní v inej krajine. Občania EÚ môžu od 15. júna 2017 volať pri cestovaní v rámci EÚ za domáce ceny. Volania z vlastných mobilných telefónov v iných štátoch EÚ ich teda stoja toľko, čo doma. Táto zásada roamingu za domáce ceny platí pre všetky volania, SMS aj dátové služby: sadzby zostávajú rovnaké, ako keď je človek doma. Aby však nedochádzalo k zneužívaniu roamingových služieb za domáce ceny, môžu sa za objem roamingových volaní presahujúci férovú mieru účtovať príplatky. Podrobnejšie informácie o presných podmienkach nájdete tu.

O medzinárodných hovoroch a SMS (tzv. komunikácii v rámci EÚ) hovoríme vtedy, keď spotrebitelia zo svojej domácej pevnej linky alebo mobilného telefónu a domovskej krajiny volajú na telefónne číslo v inej krajine EÚ. Keď však vycestujú do zahraničia, ich hovory budú roamingovými hovormi a budú sa na ne vzťahovať pravidlá EÚ pre roaming. To znamená, že za volanie na telefónne číslo druhého členského štátu zaplatia toľko, čo za telefónny hovor vo svojej krajine.

Ako to bude v prípade balíkov služieb? Ako ovplyvnia nové cenové stropy tieto ponuky?

Ak spotrebitelia využívajú balík služieb, ktorý zahŕňa určitý objem medzinárodných hovorov a/alebo SMS v rámci EÚ za stanovenú cenu, cenový strop sa na dané hovory a SMS nevzťahuje. Ak však spotrebitelia usúdia, že ich balík služieb pre nich už nie je najvýhodnejší, môžu po nadobudnutí platnosti tohto cenového stropu kedykoľvek prejsť na minútovú tarifikáciu volaní a SMS v rámci EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Tlačová správa EÚ 13. 5. 2019 + video

Otázky a odpovede: medzinárodné volania v EÚ

Eurobarometer 2019 ( Flash Eurobarometer 477c – Medzinárodné hovory cez mobilný telefón)

Infografika

 

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky