Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na internete surfujeme prostredníctvom smartfónov viac ako prostredníctvom desktopov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /smartfón/; zdroj: Pixabay.com /masterjapko/

Nárast mobilných telefónov zvyšuje mieru používania internetu ako aj frekvenciu, s akou ho ľudia navštevujú. Podľa aktuálnej štúdie Connected Consumer Study 2017 nastáva zmena v správaní spotrebiteľov, ktorá hrá v prospech mobilných zariadení.

Napriek tomu, že smartfóny sú tu už asi dvadsať rokov, rok 2017 predstavoval pre túto technológiu zlomový bod. Po dvoch desaťročiach sa po prvýkrát viac ako polovica1 globálnej2 internetovej populácie pripája na internet prostredníctvom svojho mobilného zariadenia. A Slovensko tento trend nasleduje.

Podľa tejto štúdie predstavuje využívanie mobilného internetu na globálnej úrovni 76 %, pričom jednotlivé trhy sa pohybujú na úrovni od 98 % v Saudskej Arábii, 60 % na Slovensku až po 51 % na Ukrajine3. Navyše, mobilné zariadenia sú dnes voľbou používateľov: v 62 zo 63 skúmaných trhov ľudia tvrdia, že mobilné zariadenie používajú častejšie na prístup k internetu než svoj stolový počítač (desktop).

Situácia na Slovensku

Na Slovensku využívanie internetu dosiahlo takmer svoju kapacitu, keďže v roku 2017 využívalo internet na súkromné účely až 85 % domácej populácie, pričom 80 %4 z nich využíva internet každý deň. Podiel ľudí, ktorí sú online každodenne vzrástol zo 62 % (v roku 2013) na 68 % (v roku 2017).

Ekosystém naďalej rastie a spektrum dostupných zariadení je neustále dopĺňané čerstvými inováciami. Slováci používajú v priemere 2,9 pripojených zariadení.

Štúdia tiež zistila, že používanie smartfónov na Slovensku sa zvýšilo zo 46 % (v roku 2013) na 70 % (v roku 2017), zatiaľ čo používanie desktopov v rovnakom čase mierne, ale konštantne klesalo5.

Mladšie skupiny budú v tomto ohľade vždy pred staršími generáciami. V žiadnom prípade ich však netreba podceňovať, pretože práve medzi seniormi sa nachádza mnoho používateľov internetu – až 58 % Slovákov vo veku nad 55 rokov využíva internet na dennej báze.

Štúdia poukázala aj na ďalší dôležitý trend. Mobilný internet je rovnako atraktívny pre používateľov všetkých vekových skupín – v rámci vekovej kategórie do 44 rokov je to v priemere okolo 80 %, ale aj v rámci starších skupín sú čísla veľmi pôsobivé. Vo vekovej kategórii 45 – 54 je to takmer polovica (49 %) a v kategórii 55+ ide o viac ako štvrtinu (26,9 %) používateľov internetu, ktorí používajú na prístup k internetu práve smartfón.

Rýchlosť internetu na mobilných zariadeniach

Väčšina marketérov sa dnes zhoduje v jednej veci, používateľom mobilných zariadení ide hlavne o rýchlosť bez ohľadu na to, aké aktivity vykonávajú. Či už ide o platenie účtov, nakupovanie produktov a služieb alebo len bežné čítanie článkov – čas je vždy podstatný, keďže ho nikto nemá navyše a nechce sa zdržiavať.

Zo štúdie vyplýva, že až pri 53 % návštevách je stránka opustená, ak jej načítanie na mobilných zariadeniach trvá tri alebo viac sekúnd6. Každý druhý používateľ očakáva, že stránka sa načíta za menej ako 2 sekundy a 46 % ľudí tvrdí, že zdĺhavé načítavanie stránok je jednou z vecí, ktoré nemajú radi pri prehliadaní webu na mobilných zariadeniach7.

Ak je teda rýchlosť taká dôležitá, ako momentálne fungujú európske mobilné stránky? Na konci roka 2017 Google pre tento účel otestoval rýchlosť otvárania cieľových stránok mobilných reklám v 21 krajinách a 10 rôznych odvetviach. Keď sa pozrieme na Slovensko, priemerná doba načítania webstránky je v súčasnosti 8,7 sekúnd, čo je o niečo lepšie ako európsky priemer (9,124 sekúnd). Zároveň to však je o viac ako 5 sekúnd pomalšie ako najlepšia dosiahnutá rýchlosť, ktorá predstavuje 3 sekundy.

Slovensko sa tak v rebríčku krajín umiestnilo na štvrtom mieste spolu so Španielskom. Lepšiu priemernú rýchlosť načítania mobilných stránok majú len v Rumunsku, Nemecku a Holandsku. Pokiaľ ide o odvetvia, na domácej vzorke v top desiatke sa na prvom mieste umiestnil automobilový priemysel so 7,2 sekundami, na poslednej pozícii sa umiestili technológie s 10,2 sekundami.

*********************************************

1Celková online populácia vo veku 16 rokov a starší, zdroj: prieskum Connected Consumer Survey 2017
263 krajín: vrátane Argentína, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Kazachstan, Keňa, Južná Kórea, Lotyšsko, Litva, Malajzia, Maroko, Holandsko, Nový Zéland, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Ukrajina, USA, Vietnam

3,4,5Celková online populácia vo veku 16 rokov a starší, zdroj: prieskum Connected Consumer Survey 2017

6Údaje Google, agregované, anonymizované údaje služby Google Analytics zo vzorky webových stránok mWeb, ktoré sa rozhodli zdieľať porovnávacie údaje, n=3,7K, Global, marec 2016

7Podľa Akamai Technologies,  prieskum “Consumer Web Performance Expectations Survey”, 2014

*********************************************

O prieskume Connected Consumer Study, 2017

Každoročne vydávaná štúdia Connected Consumer Study spoločnosti Google zisťuje digitálne návyky ľudí po celom svete. V rámci aktuálne štúdie bolo v prieskume zapojených 79-tisíc respondentov zo 63 krajín (vrátane Slovenska), čo predstavuje viac ako 2 milióny minút rozhovorov. Takáto šírka pokrytia umožňuje identifikáciu globálnych trendov a zároveň rozpoznáva regionálnu rozmanitosť. Výsledkom je podrobný obraz o tom, ako osvojovanie mobilných zariadení ovplyvňuje správanie v bežných internetových aktivitách.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Monika Révayová, Grayling Slovakia

Ilustračné foto: Pixabay.com /masterjapko/

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky