Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Monitorovanie trasy pohybu mobilného zariadenia

VEDA NA DOSAH

Ukážka prieniku priestorov štyroch satelitov

Prezentovať možnosti monitorovania trasy pohybu mobilného zariadenia, ako aj vývoj takejto mobilnej aplikácie určenej pre monitorovanie a zaznamenávanie trasy pohybu je cieľom projektu Mariána Gemmela a jeho školiteľa Tomáša Tótha, Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Na začiatku ich práce Monitorovanie trasy pohybu mobilného zariadenia (Monitoring the Travelling Path of Mobile Device) opisujú možnosti určovania polohy s využitím niekoľkých prostriedkov, ako sú satelity, Wi-Fi a mobilné siete, pričom vysvetľujú aj ich základné princípy. Ďalšia časť je venovaná operačnému systému Android, pre ktorý je určená táto aplikácia. „V etape návrhu aplikácie definujeme požiadavky, ktoré by mala naša aplikácia spĺňať a následne opisujeme samotný vývoj aplikácie rozdelený na viacero častí spolu s ukážkami zdrojového kódu.“

Sledovanie a zisťovanie polohy je podľa autorov práce veľmi dôležitou úlohou, ktorá sa za posledných pár rokov stala neodmysliteľnou súčasťou mnohých zariadení. „V súčasnosti nachádzajú monitorovacie systémy široké uplatnenie v rozličných oblastiach. Sú využívané napríklad letectvom, námorníctvom, rôznymi záchrannými a bezpečnostnými zložkami, automobilovým a poľnohospodárskym priemyslom. Svoje uplatnenie našli aj v mobilných zariadeniach, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíjajú a spolu s nimi aj monitorovacie systémy. Dôsledkom je, že dnes máme k dispozícií mobilné zariadenia s rôznymi operačnými systémami, ktoré disponujú pokročilými technológiami na monitorovanie a určovanie polohy zariadení.“

Zisťovanie polohy možno podľa odborníkov chápať ako jednoznačné umiestnenie určitého objektu vzhľadom na známy referenčný bod. Za tento bod sa často považuje stred súradníc Zeme. V praxi môže byť referenčným bodom ktorýkoľvek bod na Zemi, ktorého všetky súradnice sú známe. „V našom prípade budeme určovať polohu mobilného zariadenia vzhľadom na rôzne body.“ A to pomocou nasledujúcich metód, ako je predovšetkým satelitné sledovanie. Pri tejto metóde sú používané satelity globálneho navigačného systému GNSS, do ktorého patria všetky satelitné systémy, ktoré sú v súčasnosti používané alebo vyvíjané.

Monitorovanie prostredníctvom Wi-Fi – v súčasnosti je možné nájsť bezdrôtovú lokálnu sieť skoro v každej budove. Táto rozšírená infraštruktúra umožňuje lokalizovať mobilné zariadenia s presnosťou aj na 1 m, hlavne vo vnútorných priestoroch. Vnútorné a vonkajšie priestory majú rozdielne požiadavky na systém, ktorý zisťuje polohu pomocou Wi-Fi pripojenia. Ďalej je to monitorovanie prostredníctvom mobilných sietí. Pre efektívne pokrytie čo najväčšieho územia využívajú mobilné siete systém buniek. To znamená, že namiesto jednej vysoko výkonnej stanice sa používa viacero menej náročných základných vysielacích staníc, označovaných ako BTS (Base Transceiver Station), z ktorých každá tvorí bunku. Zisťovanie polohy v mobilných sieťach je viazané na komunikáciu medzi mobilnými zariadeniami, BTS stanicami a centrálou.

„Pri voľbe platformy máme na výber z viacerých možností. Medzi najznámejšie operačné systémy pre mobilné zariadenia patrí Android, iOS, Windows a BlackBerry. My sme sa rozhodli použiť systém Android, ktorý spadá pod spoločnosť Google. Táto platforma patrí medzi tzv. ´otvorené platformy´ (open source), čo umožňuje tento softvér použiť na akékoľvek účely, vrátane distribúcie a upravovania. Otvorenosť tohto systému využíva viacero svetoznámych spoločností, ktoré upravujú systém podľa svojich vlastných zariadení. Dôsledkom je, že v posledných rokoch patrí systému Android prvenstvo v oblasti distribúcie zariadení s týmto systémom,“ hovoria autori projektu.

Cieľom ich práce bolo oboznámiť čitateľa s možnosťami monitorovania pohybu mobilných zariadení, ako aj s vývojom aplikácie pre zaznamenávanie trasy pohybu mobilného zariadenia. „V úvode sme si predstavili metódy pre zisťovanie polohy, ktoré sme následne počas vývoja aj implementovali. Uviedli sme niektoré dôležité časti aplikácie spolu s ukážkami zdrojového kódu a v závere práce sme si ukázali dosiahnuté výsledky. S určitosťou vieme povedať, že vývoj aplikácie ešte bude napredovať, nakoľko sa chystáme pridať ďalšie funkcie ako napríklad hlasový sprievodca a možnosť merať vzdialenosť aj v metroch.“ Ďalšie úpravy sa podľa autorov práce budú týkať dizajnu, aby bol viac používateľsky prívetivý a nakoniec plánujú aplikáciu zverejniť na oficiálnej stránke play.google.com, kde bude dostupná na stiahnutie pre všetkých používateľov Android zariadení.

Recenzovaný príspevok je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018

Informácie prebrané zo zborníka Študentská vedecká konferencia 2018 (september 2018)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky