Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Moderné technológie pomáhajú zlepšiť výučbový proces

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: vzdelávanie; Pixabay.com

Cyber-fyzický systém (Cyber-Physical System, CPS) je mechanizmus, ktorý je riadený alebo monitorovaný pomocou počítačových algoritmov, úzko integrovaných s internetom a jeho užívateľmi. Fyzické a softvérové komponenty sú hlboko prepojené, z ktorých každý pracuje na rôznych priestorových a časových mierach, vykazuje viaceré a odlišné spôsoby správania sa a navzájom komunikuje mnohými spôsobmi, ktoré sa menia kontextom. Príkladmi takýchto CPS sú inteligentná sieť, autonómne automobilové systémy, lekárske monitorovanie, systémy riadenia procesov, robotické systémy a automatické pilotovanie.

CPS systém má byť využitý aj v rámci projektu Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia (Modernization of the Automatic Control Hardware course by applying the concept Industry 4.0). Jeho realizačná fáza je 2016 – 2018, projekt vedie Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Projekt je zameraný na implementáciu a využitie konceptu Industry 4.0 s cieľom modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. „V rámci projektu bude vyvinutý univerzálny, robustný systém využívajúci najnovšie trendy v automatizácií a informačných technológiách. Umožní pomocou technologického konceptu CPS zlepšiť výučbu nielen predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia, ale aj iných predmetov. Vyvinutý systém bude možné využiť aj pri výučbe ďalších predmetov vďaka vytvorenej databáze, ktorú bude možné dopĺňať o rôzne relevantné výučbové materiály. Systém bude slúžiť študentom, ako aj učiteľom počas samotnej výučby, ale aj počas domáceho samoštúdia. Systém bude navrhnutý tak, aby počas výučby čo najviac pomáhal vyučujúcemu a zároveň naučil študentov samostatnosti a analytickému mysleniu,“ uvádzajú realizátori projektu.

Ďalším cieľom projektu je oboznámiť a naučiť študentov a vyučujúcich využívať moderné technológie pomocou ich integrácie do výučbového procesu.

 

Zdroj informácií: www.portalvs.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky