Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodnú akreditáciu profesijnej organizácie získala aj Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave získala medzinárodnú akreditáciu najväčšej profesijnej (inžinierskej) organizácie IET (The Institution of Engineering and Technology) so sídlom v Londýne. Organizácia bola založená v roku 1871 a v súčasnosti má viac ako 167 000 členov v 150 krajinách. Akreditáciu získanú IET majú napríklad Oxford University, Cambridge University, University of Melbourne – Australia, Nanyang Technological University – Singapur a mnoho ďalších. FIIT STU v Bratislave akreditáciou získala označenie kvality a jej študenti tým budú mať udelený aj profesijný titul Chartered Engineer – CEng. („autorizovaný inžinier“).

Ako na tlačovej konferencii povedala Mária Bieliková, dekanka FIIT STU v Bratislave, akreditačný proces trval 17 mesiacov, znamenal dodanie viac ako 3 300 dokumentov a koncom septembra dvojdňovú návštevu členov akreditačného panela. No vyplatilo sa. Po náročnom schvaľovacom procese získala FITT STU v Bratislave akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy, ktoré v súčasnosti poskytuje. Z celkových 84 hodnotených kategórií, získala fakulta 80 krát najvyššie možné hodnotenie a v 4 kategóriách druhé najvyššie možné hodnotenie. V porovnaní s národnou akreditáciou, medzinárodná akreditácia sa zameriavala a dôraz kládla na obsah a procesy výučby, aktuálnosť vzdelávania, objektivitu skúšania, spoluprácu s firmami a praxou, spôsob komunikácie so študentmi a ich spätnú väzbu, výskum s dopadom na vzdelávanie, kvalitu uchádzačov o štúdium a znižovanie úbytku neúspešných študentov bez zníženia kvality výučby, a iné.

Počas akreditačných dvoch dní priamo na fakulte sa hodnotitelia stretli nielen s predstaviteľmi fakulty, ale vzhľadom na hodnotiace kritéria ich zaujímali aj názory študentov a stretli sa aj s partnermi z praxe. Akreditačný panel skonštatoval, že fakulta plní štandardy vo výučbe, ktoré sú zavedené vo svete. Vysoko ocenil prepojenie vzdelávania s praxou, zapájanie študentov do výskumu, komunikáciu fakulty so študentmi, ako aj dynamiku, flexibilitu a neustály rozvoj fakulty. Akreditačný panel v rámci odporúčaní fakulte navrhol pokračovať v investíciách a obnove IT laboratórií, ako aj kladenie dôrazu vyučujúcich nielen na odbornú stránku, ale aj na spôsob výučby, ako aj dohliadnuť na tvorbu kritérií pre skúšky (v rámci objektivity nepovažuje ústne skúšky za úplne vhodné). „Ocenili sme najmä silné zapojenie zástupcov priemyslu do študijných programov a obsahu výučby na fakulte a pokiaľ ide o odporúčania, fakulta by mala venovať pozornosť kľúčovým zamestnancom, ich odbornému rastu a tréningom,“ povedal Mark Zwolinski z IET.

zľava: Mária Bieliková, dekanka FIIT STU v Bratislave; Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave; Peter Pištek, prodekan pre bakalárske štúdium FIIT STU v Bratislave na tlačovej konferencii

Mária Bieliková k samotnej medzinárodnej akreditácii povedala, že pre fakultu ide o darček k narodeninám. „Sme jedinou fakultou na Slovensku zameranou výhradne na informatiku a informačné technológie a práve tento rok oslavujeme 15. narodeniny. Za ten čas výrazne vzrástol význam digitálnych zručností, IT priemysel na Slovensku sa významne rozvinul a má potenciál ďalej rásť a zamestnávať schopných absolventov. Potrebuje aj lídrov a špičkových IT expertov. Aj my chceme ísť dopredu. Záleží nám na tom, aby mladí ľudia neodchádzali za IT vzdelávaním do zahraničia. Akreditácia od najväčšej inžinierskej organizácie na svete potvrdzuje, že nároky na kvalitu výučby našich študentov sú porovnateľné s nárokmi na kvalitu na britských univerzitách, pričom britské vysoké školstvo patrí medzi najlepšie na svete.“

 

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave

 

Úvodnú fotografiu a informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala, uverejnila a foto v článku: Zuzana Vetrecin Čeplíková z tlačovej konferencie /13. 02. 2018/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky