Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košice hostili priaznivcov otvorených technológií

VEDA NA DOSAH

LINUX

Popularizačná akcia spojená s prednáškami a workshopmi pre každého záujemcu o otvorené IT technológie, to je OSS víkend Košice 2017. Na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa v sobotu 21. 10. 2017 a nedeľu 22. 10. 2017 konalo pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií. OSS víkend možno považovať za najväčšie komunitné stretnutie vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku.

Tento rok odzneli témy ako otvorený hardvér, otvorený softvér, operačný systém GNU/Linux, otvorené dáta, programovanie, IT bezpečnosť, geoinformatika, openstreetmap, otvorené vzdelávanie, ale aj otvorené vládnutie či verejné licencie. 

Michal Vašíček prednášal na tému Preklady open source projektov. Faktom je, že open source používajú ľudia vo všetkých kútoch sveta, nie všetci ale ovládajú jazyk. Prednášajúci vysvetlil, ako sa dá prekladať OSS, aké má preklad OSS pozitíva a negatíva a ako sa to robí v Mozille.

Docker, pochopený na praktických príkladoch – s takým niečím vystúpil Michal Kaukič. Vysvetlil, čo sú docker kontajnery, ako vytvárať obrazy, tiež základné ovládanie kontajnerov. Poslucháčom priblížil príklady, načo to všetko je, medzi inými aj tmpnb Jupyter predvádzacie notebooky a tiež webový súborový manager Sprut.io.

Apple XCode slúžil kedysi na poskytovanie funkcií XGrid, ktoré sa podobali funkcii distcc s „užívateľsky prívetivým“ používaním, ale pred mnohými rokmi túto funkcionalitu odstránili. Napriek tomu je možné úspešne zaradiť distcc do projektov XCode a využiť ich schopnosti. Svojou prezentáciou sa Eduard Drusa snažil dokumentovať úspešný pokus o použitie distcc s pomerne zložitým projektom.

Radovan Staš predniesol tému Ako urobiť správne DevOps pomocou opensource nástrojov. Erika Kusyová priblížila problematiku eGovernment v praxi obce a školy. Poslucháčom predstavila povinnosti, ktoré priniesol zákon o eGovernmente v realite obce a školy a tiež praktické ukážky používania elektronickej schránky obce a školy.

S ukážkou útoku na webserver prišiel Ladislav Bačo. Hovoril o tom, ako vyzerá „hackovanie“ v praxi, tiež nakoľko sa líši od filmovej predstavy útočníkov. Jeho názorná demonštrácia ukázala, ako môže vyzerať útok na webový server z pohľadu jeho správcu aj útočníka. Taktiež poslucháčom predniesol niečo o možnostiach detekcie a obrany jednotlivých fáz útoku. Počas prezentácie bol využívaný iba open source softvér.

Radoslav Strobl predstavil projekt darktimers – časomiera na MTB enduro preteky vyvinutá v košickom Hackerspace V01D. Účastníci sa dozvedeli, ako také enduro preteky prebiehajú a ako v lese merať čas čo najpresnejšie. Tiež, ako také zariadenie postaviť a ako ho aj správne používať.

Pygame Zero, čo je knižnica na tvorbu hier, priblížil Miroslav Biňas. Jej primárne určenie nie je tvorba Á-čkových titulov, táto knižnica vznikla ako odpoveď na negatívne skúsenosti učiteľov, ktorí sa snažili vo svojej výučbe použiť knižnicu PyGame. Odstraňuje závislosť na znalosti PyGame API a dokonca nevyžaduje ani napísanie vlastnej hernej slučky, takže sa učitelia môžu sústrediť naozaj na výučbu základov programovania. V tejto prednáške sa poslucháči dozvedeli, ako jednoducho je možné naprogramovať vlastnú implementáciu klasiky Space Invaders. Prednáška bola síce určená ako inšpirácia pre učiteľov používajúcich pre výučbu jazyka Python, ale našla si poslucháčov aj u bežných programátorov.

V rámci workshopov odzneli nasledujúce témy:

Ferdinand Majerech: Vim – jazyk na úpravy textu

Staré, ťažko sa naučiteľné a nemožné zvládnuť. Napriek tomu tento jazyk stále používajú milióny, s novými doplnkami na dennej báze. V tomto seminári bol predstavený jazyk úpravy textu, učenie sa uvažovať v aktoch, slovách, blokoch a textových objektoch, aby sa užívatelia nedopustili bezmyšlienkového a neustáleho písania.

Adam Mydla, Miloslav Ofúkaný (AMAVET klub č. 962): Missing maps mapathon – digitálne mapovanie území ohrozených krízami pomocou editora OpenStreetMap

Počas workshopu sa účastníci naučili digitálne mapovať neobjavené miesta na svete. Používali pritom open source nástroj – editor OpenStreetMap, pomocou ktorého vytvorili mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

Ak účastníci nemali skúsenosti s digitálnym mapovaním, vôbec to nebolo prekážkou. Všetko sa naučili na workshope. Mohli si priniesť vlastný počítač a najmä PC myš, ktorá im výrazne uľahčila prácu.

Zuzana Tkáčová: Mikrobity prakticky

Na workshope boli predstavené minipočítače BBC micro:bit, k tomu ukážky ako je možné naprogramovať ich v jazyku MicroPython. Účastníci si spoločne navrhli a zrealizovali niekoľko aplikácií využívajúcich rôzne senzory, optické a akustické výstupy a bezdrôtovú komunikáciu.

Ján Kotrady: Reverzné inžinierstvo v praxi

V rámci workshopu bolo možné naučiť sa základne techniky reverzného inžinierstva a asembleru, pomocou ktorých si na praktických cvičeniach bolo možné vyskúšať analýzu zdrojového kódu a tiež odhaliť kódy na zničenie bomby. Ide o program, ktorý žiada šesť rôznych hesiel, aby bombu bolo možné zničiť, od najľahšej časti až po komplikované algoritmy. V rámci workshopu účastníci spoznali zákulisia operačných systémov a programov, naučili sa, ako sa v rámci asembleru volajú funkcie, predávajú premenné, vytvárajú jednotlivé triedy a ako nadobudnúť všeobecný bezpečnostný pohľad na beh počítačového kódu.

Martin Šechný: Dobrý alebo zlý nápad pre webdizajn?

Časť workshopu, ktorá priblížila HTTP, HTML, XML z pohľadu minulosti a prítomnosti. Tiež čo sa skrýva v HTTP hlavičke, ako funguje prehliadač, dobré alebo zlé trendy vo webdizajne – rozmiestnenie prvkov, nadpisy, farby, písmo, obrázky, multimédiá, SEO. W3C štandardizácia. Martin Šechný predstavil prehľadávanie robotmi, porovnal bezpečnosť a súkromie vs. marketing, poslucháčom tiež vysvetlil, prečo JavaScript.

Program OSS víkendu sa napojil na viaceré európske akcie: Linux Presentation Day, určenej neskúseným záujemcom o operačný systém GNU/Linux, ďalej EU Code Week a Cyber Security Month. Linux Presentation Day je nekomerčná medzinárodná aktivita, ktorá ponúka širokej verejnosti možnosť pozrieť sa na operačný systém GNU/Linux s nainštalovanými aplikáciami v každodenných situáciách a možnosť vyskúšať ho, opýtať sa rôzne otázky. Koná sa na jar a na jeseň a je organizovaná občianskymi združeniami, školami, IT firmami. Zameriava sa na bežných používateľov, neznalých Linuxu, alebo na takých, čo sa chcú dozvedieť o Linuxe viac. Vedľajším efektom tohto podujatia je zoznámenie sa s novými ľuďmi a s linuxovou komunitou vo svojom okolí. Cieľmi tejto aktivity je príťažlivé, rôznorodé, pravidelné prezentácie Linuxu; tiež sprístupnenie linuxovej komunity širokej verejnosti. GNU/Linux je v podstate slobodný operačný systém (otvorený a bezplatný), spolu s veľkou ponukou aplikácií. Preto je plnohodnotným riešením pre každého.

Počas OSS víkendu sa tiež konal programátorský workshop, ktorým sa jeho účastníci pripojili k celoeurópskej akcii EU Code Week 2017. Zazneli aj prednášky z oblasti bezpečnosti, späté s Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti.

Akciu striedavo v Bratislave a Košiciach pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT).

 

Viac informácií

 

Informácie poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky