Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kolaboratívne prototypovanie používateľských rozhraní

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /webové rozhranie/; zdroj: Pixabay.com

Kolaboratívnym prototypovaním používateľských rozhraní sa zaoberajú študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Ich cieľom je vytvoriť unikátnu webovú službu (nástroj) na podporu prototypovania používateľských rozhraní webových stránok (aplikácií), pričom prototypy rozhraní budú môcť používatelia vytvárať kolaboratívnou formou.

Vedúci tímu je Ing. Eduard Kuric, PhD. Ako povinné technológie boli dané Knockout.js, NodeJS + websockets, CakePHP, PostgreSQL, Apache Cassandra.

Znalosti z vývoja webových aplikácií by podľa názoru odborníkov mali byť v súčasnosti samozrejmosťou každého programátora. Mnoho klasických (desktop) aplikácií sa „presúva“ do prostredia Webu. Ako sa hovorí, všetko je na Webe – hry, grafické nástroje na 3D modelovanie, vývojové prostredia, kancelárske balíky, účtovníctvo. „Na projekte sa naučíte, príp. rozšírite si znalosti o technológie na vývoj moderných webových aplikácií, fungujúcich v reálnom čase (perzistentné klient-server spojenie). Zistíte, aké skvelé riešenia je možné vytvoriť so súčasnými webovými technológiami. Naše nároky (vývojového tímu) na použiteľnosť (používateľský zážitok) a efektivitu práce používateľa s nástrojom budú vysoké, no zaručujem, že znalosti, ktoré získate, využijete v praxi a posunie sa váš level odborných znalostí z vývoja webových aplikácií minimálne o jednu úroveň vyššie,“ prihovára sa študentom autor hlavnej myšlienky v rámci projektu Kolaboratívne prototypovanie používateľských rozhraní [Collab-UI].

Prototypovanie, resp. prototypy sú základným stavebným kameňom v procese navrhovania aplikácií (softvéru ako takého). Používateľské rozhranie akejkoľvek aplikácie je jednou z jej najdôležitejších súčastí, pretože reflektuje, ako efektívne môže používateľ vykonať to, čo požaduje. Cieľom projektu je vytvoriť inovatívne riešenie, ktoré umožní návrh interaktívnych prototypov používateľských rozhraní kolaboratívnou formou v reálnom čase (zdieľaná pracovná plocha, text/audio komunikácia medzi používateľmi, prezentačný režim) s využitím obojsmerného komunikačného kanálu klient-server (websockets).

Riešenie má obsahovať komfortný a moderný editor na vytváranie návrhov používateľských rozhraní, založený na existujúcich štandardoch. Návrhy je možné vytvárať z definovaných – partikulárnych šablón, ktoré budú zložené z bootstrap komponentov. Na definovanie šablón je potrebné vytvoriť aparát. Používateľ si bude môcť vytvoriť želané rozhranie vyskladaním z daných šablón a ich prispôsobením podľa potrieb. Na vytváraní návrhov budú môcť interaktívne spolupracovať viacerí používatelia v reálnom čase, pripomienkovať jednotlivé časti, navzájom spolu komunikovať (text/audio). Riešenie bude tiež podporovať verziovanie návrhov. Návrhy bude možné exportovať a zdieľať, pričom zdieľanie bude umožňovať aj prezentačný režim s audio komentárom pre pripojených klientov v reálnom čase. 

Pôjde o unikátne riešenie na trhu s vysokým biznis potenciálom. Riešenie nie je potrebné vyvíjať od „nuly“, základný stavebný materiál je k dispozícii. 

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky