Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jobsovo laboratórium na UKF umožní študentom navrhovať vlastné riešenia

VEDA NA DOSAH

Jobsovo laboratórium

Hoci zastúpenie Apple zariadení v EÚ kolíše medzi 10 a 15 %, stále ide o platformu, ktorá dokáže priniesť nový pohľad na riešenie úloh a má svoje miesto v spoločnosti. Aj z tohto dôvodu bolo 7. decembra 2018 na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) v rámci Svetového týždňa vzdelávania a informatiky oficiálne otvorené Jobsovo laboratórium mikropočítačov a Apple technológií.

Ako uvádzajú organizátori, počas minulých rokov sa vývojári mobilných aplikácií na Katedre informatiky orientovali na platformu Android, ale stále si uvedomovali, že potrebujú pokryť aj ďalšiu významnú platformu. Sú presvedčení, že schopnosť vyvíjať mobilné aplikácie a navrhovať zariadenia možné uľahčiť a zjednodušiť aktivity bežného života je jednou zo základných zručností, ktoré študenti získavajú pri modernom štúdiu informatiky.

Laboratórium je unikátom slovenských univerzít – poskytuje kompletnú infraštruktúru pre vývoj aplikácií pre macOS a iOS. Študenti vyvíjajú aplikácie na desktopových zariadeniach iMac a testujú ich na iPhonoch a iPadoch.

„Otvorenie laboratória je ďalším krokom, ktorým sa snažíme zabezpečiť pre našich študentov kreatívne prostredie a poskytnúť im priestor na sebarealizáciu a špecializáciu,“ vysvetľuje Ján Skalka, vedúci Katedry informatiky.

Laboratórium však nie je obmedzené len na technológie Apple. „Jobs koniec koncov nebol programátor, ale hlavne inovátor prinášajúci nové riešenia,“ hovorí odborník na sieťové technológie Peter Švec. „V laboratóriu máme množstvo senzorov a mikroprocesorových sád, z ktorých môžeme poskladať pomôcky prakticky pre všetky oblasti ľudskej činnosti.“

otvorenie Laboratória

Pri otvorení laboratória študenti prezentovali vlastné produkty a aplikácie schopné ovládať model auta, merať vlastnosti kvapalín, identifikovať emócie, ovládať počítač pohybmi tela a sledovať počasie.

Laboratórium bolo financované z vlastných zdrojov fakulty a katedry. „O tom, že príprava mladej generácie je poslaním, ktoré kolegovia berú naozaj vážne, svedčí aj naše lídrovanie medzinárodného projektu FITPED, na ktorom spolupracuje 7 partnerov z piatich krajín. Jeho cieľom je odovzdať študentom znalosti a skúsenosti z programovania, ktoré im poskytnú čo najlepšiu východiskovú pozíciu pri vstupe na pracovný trh. Súčasne ich chceme už od druhého roka štúdia zapájať do riešenia reálnych projektov v spolupráci s technologickými partnermi v regióne, čomu určite napomôže aj toto laboratórium,“ doplnil Martin Drlík, prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy a súčasne hlavný koordinátor tohto projektu. 

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky