Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

iWeb: Pohlcujúci web

VEDA NA DOSAH

projekt iWeb: Pohlcujúci web

Je rok 2018 a 2D webové stránky sú stále používané po celom svete. Je čas zmeniť to a ako riešenie je tu nový druh webových stránok. Pomocou virtuálnej reality a 3D reprezentácií webových stránok nikdy nebolo ich prehliadanie jednoduchšie, znie hlavná myšlienka projektu iWeb: Pohlcujúci web.

Ide o projekt realizovaný tímom 7 študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU), ktorí svoj projekt riešia v rámci predmetu Tímové projekty. Tento program „simuluje“ vývojárske IT tímy – študenti musia riešiť konkrétne zadania, z ktorých mnohými sa aktuálne zaoberajú i firmy.

Cieľom projektu je vytvoriť stránku, ktorá umožňuje prehliadku miestnosti vo virtuálnej realite. Vedúci tímu je Ing. Juraj Vincúr. Ako uvádzajú realizátori, najnovším hitom dnešnej doby je bez pochýb prostredie virtuálnej reality. „Keďže táto technológia je čoraz prístupnejšia bežnému používateľovi, stáva sa vhodným nástrojom ako používateľovi ukázať miesta, kam sa len tak nedostane. Virtuálne prehliadky rôznych priestorov sú výborný spôsob ako sa s nimi zoznámiť, skôr než ich ľudia fyzicky navštívia. Na našej fakulte boli a sú realizované rôzne zaujímavé projekty. Obsah vytváranej stránky bude slúžiť na prezentačné účely 3D Labu na FIIT STU, v ktorom sa viaceré z projektov vytvárajú a jej hlavným cieľom bude sprostredkovať informácie o projektoch a vybavení tohto laboratória. V budúcnosti má tento projekt perspektívu spracovať aj iné zaujímavé priestory vhodné tiež na výučbu ako napríklad múzeá.“

Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť nový druh webovej stránky, ktorá umožní prehľadávať informačný priestor v pohlcujúcom prostredí virtuálnej reality. Stránka bude slúžiť na prezentáciu spomínaného 3D Labu, jeho vybavenia a projektov realizovaných vďaka nemu.

„Pomocou tohto projektu chceme používateľa vtiahnuť do priestoru 3D Labu s možnosťou premiestnenia objektov v miestnosti, dostávať informácií o vybavení laboratória a voľne sa po ňom pohybovať. Technológia virtuálnej reality zaznamenáva veľký pokrok a naša snaha je využiť to v prospech používateľa,“ konštatovali tvorcovia projektu.

Webová stránka projektu

projekt iWeb: Pohlcujúci web

************************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú u študentov jedným z najobľúbenejších predmetov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Časť informácií poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Foto a info zdroj:

http://team13-17.studenti.fiit.stuba.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky