Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Internet vecí v našich životoch

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /internet vecí/

Využitie internetu vecí na monitorovanie reálneho aktuálneho problému je cieľom projektu, ktorým sa zaoberajú študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU). Tím sa snaží analyzovať zvolenú oblasť a monitorované veličiny. Navrhuje, implementuje a testuje systém, v ktorom sú použité zariadenia Sigfox. Definuje pravidlá pre zber údajov (frekvenciu, formát, hraničné stavy sledovaných veličín, atď.) Prenesené údaje vhodne zobrazuje aj s ich históriou, napr. v mobilnej aplikácii s notifikáciami v prípade prekročenia hraničnej hodnoty.

Ide o projekt Internet vecí v našich životoch (Internet of Things – IoT), pričom vedúcim tímu je Ing. Tomáš Kováčik, PhD. Ako povinné technológie sú dané IoT technológia Sigfox a odporúčanými sú webové technológie + Android a/alebo iOS.

Študenti v tomto tíme sa venujú veľmi aktuálnej téme Internetu vecí, používajú práve nasadzované zariadenia a technológie novej mobilnej siete. „Prínosom je spoznanie práce s reálnou prenosovou sieťou, ktorá sa v súčasnosti buduje na Slovensku. Výstup projektu môže byť prototypom pre systém, ktorý bude monitorovať zvolený reálny problém z praxe,“ priblížili autori projektu. 

Internet vecí sa stáva čoraz aktuálnejšou témou. Využívajú ho aj inteligentné mestá na zlepšenie služieb ako parkovanie, meranie rôznych veličín týkajúcich sa životného prostredia či používatelia na monitorovanie svojich domácností, majetku, áut, poľnohospodárstva a pod. Existujú rôzne technológie, ktorých zariadenia dokážu aj niekoľko rokov monitorovať vybranú veličinu bez potreby výmeny batérie, napr. Sigfox, Lora a pod. 

Úlohou riešiteľského tímu je preto analyzovať vlastnosti a možnosti použitia dostupných IoT zariadení, ktoré používajú prenosovú technológiu Sigfox. Pre zvolený prípad využitia týchto zariadení (napr. v poľnohospodárstve) majú študenti ďalej rozoberať fyzikálne veličiny, ktoré monitorujú, a tiež navrhovať, implementovať a testovať systém, v ktorom sú tieto zariadenia použité na zbieranie informácií zo svojho prostredia. 

Ich cieľom je ďalej zadefinovať pravidlá pre zber údajov (ako často, v akom formáte, aké sú hraničné stavy sledovaných veličín, atď.) a monitorované údaje vhodne zobraziť pre používateľa aj s ich históriou, napr. v mobilnej a webovej aplikácii s notifikáciami v prípade prekročenia hraničnej hodnoty.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky