Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Informatizácia spoločnosti prináša nový problém: digitálnu priepasť

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Politici a historici označujú zmeny, ktorými spoločnosť v súčasnosti prechádza, ako ďalšiu, v poradí už štvrtú alebo piatu priemyselnú revolúciu – informačnú revolúciu. Ako vysvetlil prorektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, revolúcie odstraňujú staré riešenia a nahrádzajú ich inými.

„V tomto sa informačná revolúcia nelíši od tých predchádzajúcich. Nové technológie však v minulosti ovplyvňovali primárne materiálnu sféru – najmä výrobu, dopravu, obchod a sekundárne aj chod spoločnosti a život jednotlivca. Dochádzalo síce k zániku niektorých profesií spojených s prekonanými technológiami, ale predchádzajúce priemyselné revolúcie vytvorili množstvo nových profesií, v ktorých sa rekvalifikovaní pracovníci mohli uplatniť. Informačná revolúcia prináša optimalizáciu výrobných procesov a robotizáciu. Vytvára sa nový druh tovaru (založenom na intelektuálnej práci), ktorý sa ľahko rozmnožuje a distribuuje (audio, video, softvér),“ uviedol odborník.

Pokračuje, že v materiálnej výrobe sa prechádza od sofistikovaných nástrojov a svojho času boli podľa neho hitom programovateľné obrábacie stroje, k plne automatizovaným prevádzkam, kde operátorov nahrádzajú roboty.foto „Automatizácia pokročila aj tam, kde by sme to (vzhľadom na zložitosť a dynamické zmeny prostredia) neočakávali – na autopilotov v lietadlách sme si už zvykli, ale stretávať sa na ceste s autami a dokonca kamiónmi bez šoférov je tak trocha šokujúce. Informatizácia a automatizácia je schopná nahradiť ľudí v mnohých pozíciách strojmi. Vytvára nové profesie, ktoré si však vyžadujú inú kvalifikáciu, ako mali robotníci, šoféri, operátori, úradníci a iní, ktorých nahradili, resp. v budúcnosti nahradia stroje. Vznikne závažný spoločenský problém – čo budú robiť ľudia, ktorých profesie zanikli?,“ upozorňuje prorektor.

RNDr. Daniel Olejár, PhD. je presvedčený, že informatizácia spoločnosti prináša nový problém, digitálnu priepasť. Značná časť populácie nie je podľa neho schopná pracovať s počítačmi a nedokáže využívať služby či plniť si povinnosti, pri ktorých potrebuje používať počítač. „Spoločnosť sa začína deliť na digitálne gramotných a digitálne negramotných, pričom tí prví sa stávajú privilegovanou skupinou, zatiaľ čo druhá skupina je znevýhodnená. Naučili sme sa vytvárať systémy takej zložitosti, ktoré nemajú obdobu v minulosti – distribuované počítačové systémy, rozsiahle priemyselné, dopravné systémy riadené počítačmi. Ale aj operačný program notebooku má dnes sto miliónov riadkov kódu.“ Kto skontroluje, či v ňom nie je chyba, pýta sa RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Hovorí, že aby sme zvládali správu stoviek miliónov počítačov, sťahujú sa nové verzie programov automatizovane, z nám neznámych serverov a v najlepšom prípade nás počítač upozorní, že ho nemáme vypínať, lebo sa aktualizuje. „O tom, čo sa inštaluje do nášho počítača, aké údaje si z neho dodávateľ softvéru sťahuje, nemáme predstavu. Ak sa od nás vyžaduje nejaký súhlas, bez čítania podmienok písaných malým písmom ho zaklikneme, veriac, že solídne sa tváriaci dodávateľ bude naozaj aj solídne postupovať. A čo ak nie?“ To je len malá ukážka možných dopadov informatizácie spoločnosti, ktoré načrtol prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Problematike vplyvu používania informačných a komunikačných technológií na život človeka bola venovaná aj prednáška s názvom Odvrátená tvár informačnej spoločnosti – viedol ju doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. Hovorilo sa okrem iného aj o kľúčovej úlohe informačných a komunikačných technológií vo vývoji ľudskej spoločnosti, závislosti ľudskej spoločnosti od inteligentných technológií, negatívnych dopadoch informatizácie spoločnosti, ako sa účinne brániť proti existujúcim hrozbám; tiež vzniku novej interdisciplinárnej vednej oblasti – informačnej bezpečnosti či o úlohách univerzity v informačnej bezpečnosti.

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/prednaska-odvratena-tvar-informacnej-spolocnosti/calendar_date/2017/april/

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky