Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Geografická aplikácia pomôže študentom s učením

VEDA NA DOSAH

ukážka aplikácie

Študentka  učiteľstva geografie a informatiky Univerzity Komenského vymyslela zaujímavú geografickú aplikáciu, ktorá pomôže žiakom, študentom, ale aj záujemcom  o geografiu. 

Iveta Csicsolová študentka UK spolu so svojím tímom z STU (Miroslav Takács a Matúš Demko – obaja FIIT STU) vytvorili Android aplikáciu, ktorá obsahuje hry na učenie máp, geografický kvíz, pexeso i encyklopédiu. Plánujú však aj ďalšie vzdelávacie aplikácie – napr. na biológiu a farmáciu.

Študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Iveta Csicsolová hľadala spôsob, akým by sa mohla učiť napríklad aj vo vlaku bez toho, aby musela nosiť atlasy. Nakoľko vyskúšala už existujúce aplikácie na učenie geografie, zistila však, že buď sú v angličtine alebo obsahovali chyby alebo neboli prispôsobené na slovenské podmienky. Rozhodla sa preto osloviť kamarátov z STU, ktorí jej pomohli vytvoriť aplikáciu MapPie. Aplikácia je naprogramovaná pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android od verzie 4 a vyššie. Aby autori aplikácie mohli pracovať s mapami, vytvorili si aj vlastný editor máp.

Prvá verzia bola vytvorená ešte v roku 2015 a v roku 2017 študenti vytvorili úplne novú verziu aplikácie, kde doplnili túto aplikáciu o množstvo nových máp. „Celá aplikácia je v slovenskom aj anglickom jazyku,“ predstavuje MapPie študentka Iveta.

študentka Iveta Csicsolová

Napríklad v  kvíze si používateľ môže vybrať z niekoľkých kategórií: otázky o štátoch a všeobecné otázky, vlajky, hlavné mestá a obrysy štátov. Formu relaxu ponúka pexeso, v ktorom zatiaľ možno nájsť kategórie kartičiek – vlajky, pamiatky, obrysy štátov. Aplikácia obsahuje aj encyklopédiu so základnými údajmi o štátoch, ich vlajkách a obrysoch štátu. V aplikácii nechýbajú slepé mapy (spolu viac ako 90 – politické a fyzické mapy), v ktorých sa používateľ môže učiť pomocou troch základných režimov – učenie, nájdi a uhádni.

MapPie má v súčasnosti vyše 2 600 inštalácií. „Najviac používateľov máme zo Slovenska, Spojených štátov amerických, Indie a Česka,“ dopĺňa študentka učiteľstva geografie a informatiky, ktorá chce so svojím tímom aplikáciu naďalej vylepšovať a pridávať nový obsah.

 

Informácie a foto poskytla: PhDr. Andrea Földváryová, Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave

Redigovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky