Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

FEI STU: Univerzitný propagačný fanfilm na motívy Avengers – Infinity War

VEDA NA DOSAH

Mladí vedci a študenti z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa rozhodli inšpirovať úspešným českým propagačným videom Vlk z VÚT a natočili fanfilm na motívy marvelovky Avengers: Infinity War. Tvorba krátkeho 10-minútového filmu s vizuálnymi efektami zabrala cca polroka.

Ilustračné foto

Fanfilm prezentuje bakalársky študijný program Automobilová mechatronika a zároveň predstavuje nové študijné zameranie „Inteligentné technológie a systémy“ orientované aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike.

Cieľom filmu je atraktívnou formou predstaviť mladej generácii mechatroniku ako moderný odbor pre 21. storočie, ktorý spája 4 oblasti – informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy. Vo filme je využitá paralela medzi jednotlivými aspektmi univerza (=Kameňmi nekonečna) v originálnom filme a medzi 4 oblasťami mechatroniky (=Kamene mechatroniky). Piaty kameň vo filme pôsobí ako zdroj napätia a momentu prekvapenia.

Počas diskusií a sondážnych ankiet pre stredoškolákov sa zistilo, že stredoškoláci nevedia, čo si majú pod týmto odborom predstaviť. Často majú vžité už niekoľko desaťročí prekonané chápanie mechatroniky ako spojenia mechaniky a elektroniky alebo elektrotechniky, čo nie je mechatronika, ale elektromechanika. Je teda potrebné na tento moderný inžiniersky smer mladú generáciu upozorniť populárnym spôsobom s očakávaným virálnym efektom. Mladú generáciu ovplyvnenú vysokorozpočtovou produkciu filmov a seriálov zo zahraničia je čoraz náročnejšie zaujať audiovizuálnym dielom a najmä so zameraním na školstvo či vedu a techniku. Preto využitie známeho motívu môže podporiť záujem o zhliadnutie takéhoto diela, ktoré však musí byť spracované na adekvátnej úrovni.

Ďalším z cieľov filmu je poukázať na fakt, že študijný program Automobilová mechatronika je vhodný aj pre záujemcov o neautomobilové aplikácie mechatroniky. Okrem študijného zamerania „Automobilová mechatronika a elektromobilita“ ponúka nové zameranie „Inteligentné technológie a systémy“. V rámci štúdia sa študenti nemusia zamerať na automobily a elektromobily ale na ďalšie rozmanité oblasti ako automatické riadenie, 3D modelovanie, virtuálna realita, programovanie mikropočítačov, digitálne továrne, PLC, drony a podobne – možnosti sú prakticky neobmedzené. Nové študijné zameranie je otvorené výzvam, ktoré prináša reálna technická prax v 21. storočí.

Mnohé zariadenia v priemysle a službách a tiež výrobky bežnej spotreby sú založené na spojení MECHAnických a elekTRONICKÝCH prvkov. Avšak stroje, prístroje, zariadenia a výrobky sa stávajú mechatronickými až vtedy, keď vykazujú aj určitý stupeň „inteligencie”, ktorá je výsledkom rozvoja elektroniky, informačno-komunikačných a riadiacich technológií (automatizácie).

Ako vyjadruje aj samotný film, mechatronika spája informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy do jedného integrovaného celku. Tieto 4 oblasti je pre vytvorenie mechatronického zariadenia nutné medzi sebou efektívne prepojiť a jednotlivé komponenty vzájomne previazať. Prepojenie a previazanie týchto komponentov sa deje pomocou inteligentných technológií. Inteligentné technológie tak vytvárajú spojivo medzi jednotlivými štyrmi oblasťami mechatroniky. Inteligentné technológie nie sú piatou samostatnou oblasťou mechatroniky, tvoria však dušu mechatronického výrobku, bez ktorej by jednotlivé jeho časti spolu nefungovali.

Informácie poskytli: Erik Kučera a Oto Haffner, FEI STU, tvorcovia fanfilmu

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky