Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fandíme výletom do vesmíru, menej už robotom

Galina Lišháková

Letom do vesmíru fandí 71% opýtaných, roboty na pracovisku by privítalo iba 48% respondentov.

Väčšina z nás ráta s tým, že autonómne autá, roboty na pracovisku a výlety do vesmíru sa onedlho stanú bežnou súčasťou našich životov. No kým z niečoho prevláda nadšenie, z iného obavy. Celosvetový prieskum technologickej spoločnosti 3M, v ktorom 14 025 ľudí zo 14 krajín vyjadrilo svoje názory na vedu a disciplíny s ňou súvisiace, prináša zaujímavé výsledky.

Napríklad, 64 percent ľudí celosvetovo by si radšej vybralo bežné ako autonómne auto, v strednej Európe je táto preferencia ešte vyššia, až 74 percent.  Ešte viac ľudí, 74 percent celosvetovo a 79 percent v strednej Európe, by uprednostnilo ako asistenta druhého človeka pred robotom. Avšak viac ako polovica ľudí celosvetovo aj v našom regióne je nadšená možnosťou cestovať v budúcnosti ako turista do vesmíru.

Viac ako polovica opýtaných celosvetovo je nadšená možnosťou cestovať do vesmíru.

Technológie či veda?

Zaujímavé je, že celosvetovo si 61 percent ľudí  vo svojom každodennom živote viac cení technológie ako vedu, pričom jedno bez druhého nemôže existovať. V strednej Európe je to ale naopak, až 59 percent pripisuje väčšiu hodnotu vede ako technológiám. „Aj keď to na prvý pohľad nevidno, veda nie je uzavretá v laboratóriách a knižniciach. Všetky poznatky a inovácie, ktoré v laboratóriách získame, sa snažíme pretaviť do podoby použiteľnej pre bežný život každého človeka a takisto neustále pracujeme na tom, aby si mladí ľudia nachádzali cestu k vede“, hovorí Rudolf Melezínek, technologický riaditeľ 3M East Europe Region. 

Keď sa pozrieme na to, ako ľudia prijímajú technologické novinky do svojho života, zistíme, že celosvetovo najväčšia skupina, až 35 percent, ich nepotrebuje mať okamžite, a zadováži si ich až vtedy, keď ich bude pre svoj život potrebovať.  Ale druhý najčastejší postoj je rezistencia voči novým veciam a snaha využívať svoje technologické zariadenia čo najdlhšie, tento prístup má 20 percent respondentov. Na druhej strane iba 8 percent ľudí si dáva záležať na to, aby mali najnovšiu technológiu čo najskôr zo svojho najbližšieho okolia.

Ľudia si najviac cenia vedecký pokrok v oblasti zdravia a liečby závažných ochorení, to kvituje 87 % respondentov.

Keď nadšenie vystriedajú obavy

Ľudia na celom svete a aj v strednej Európe síce vítajú nové technológie a vedecké poznatky, ale majú z nich tiež obavy, najmä v otázkach klonovania, geneticky modifikovaných potravín, zmien v génoch a robotických technológií na pracovisku. K týmto celosvetovým obavám sa v strednej Európe ešte pridávajú aj už spomínané autonómne automobily a ich budúca možná prevaha na ceste. Potom sú témy, ktoré nevyvolávajú jednoznačné emócie. Napríklad prítomnosť robotov na každom pracovisku víta 48 percent respondentov a cestná premávka tvorená iba autonómnymi vozidlami vyvoláva nadšenie u 53 percent respondentov a tiež takmer rovnako,  47 percent, by z nej malo obavy. Čo sa však vníma s výrazným nadšením, to sú lety do vesmíru. Fandí im 71 percent respondentov. Najlepšie hodnotenou oblasťou  vedeckých pokrokov je potom zdravie a liečba závažných ochorení, to kvituje 87 percent respondentov.

Inovácie, ktoré očakávame ešte počas nášho života.

Z kolegov – robotov máme obavy

Väčšina účastníkov 3M prieskumu tiež predpokladá, že vedecké a technologické pokroky sa dostanú k ľuďom ešte počas ich života. 66 percent celosvetovo a 54 percent v strednej Európe verí, že bežnou súčasťou našich ciest sa stanú autonómne autá. Rovnako bežnou súčasťou našich pracovísk sa stanú roboty, celosvetovo je o tom presvedčených 61 percent respondentov, v strednej Európe 45 percent. Ale u viac ako polovice ľudí prevažujú obavy nad nadšením z tohto robotického nástupu. O nástupe cestovania a turistiky do vesmíru ešte počas ich života je presvedčených viac ako polovica ľudí – 59 percent celosvetovo a 52 percent v strednej Európe.

Kde sa odohral prieskum?

Reprezentatívny prieskum pod názvom State of Science Index zrealizovala spoločnosť 3M v dospelej populácii v 14 krajinách – Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada,  Mexiko, Nemecko, Poľsko, Singapur,  Spojené štáty americké, Španielsko, Veľká Británia na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine. Spolu sa ho zúčastnilo 14 025 respondentov v období júl – september 2018.  Všetky výsledky prieskumu sú k dispozícii na https://multimedia.3m.com/mws/media/1665444O/3m-sosi-2019-global-findings.pdf.

Spracovala: GC

Foto: Pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky