Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európa chce investovať do špičkových superpočítačov 1 miliardu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Cloud (Zdroj: Pixabay.com)

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu má pomôcť vede, priemyslu a verejným orgánom v Európe získať prístup k prvotriednym dátovým infraštruktúram a službám založeným na cloude, pretože sú čoraz viac rozhodujúcimi faktormi úspechu v digitálnej ekonomike.

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu by mala každému výskumnému centru, každému výskumnému projektu a každému výskumníkovi v Európe sprístupniť prvotriedne superpočítačové kapacity, ako aj kapacity týkajúce sa uchovávania dát a dátovej analýzy, ktoré potrebujú, aby uspeli v celosvetovom inovačnom systéme založenom na dátach.“ (Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu)

Európska komisia  predstavila už začiatkom januára plány spolu s členskými štátmi investovať do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov. Superpočítače sú už dnes oporným bodom významného pokroku a inovácií v mnohých oblastiach, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život Európanov. Sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť.

Tento krok má rozhodujúci význam pre konkurencieschopnosť EÚ a jej nezávislosť v dátovom hospodárstve. V súčasnosti európski vedci a priemysel čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo EÚ, lebo výpočtový čas dostupný v EÚ nezodpovedá ich potrebám. Tento nedostatok nezávislosti ohrozuje súkromie, ochranu údajov, obchodné tajomstvá a vlastníctvo údajov – najmä na účely citlivých aplikácií.

Nový právny rámec a štruktúra financovania – spoločný podnik EuroHPC – bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe. Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch.

Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Význam a prínos superpočítačovIlustračný obrázok: Supercomputer (Zdroj Pixabay.com)

„Superpočítače sú hybnou silou digitálneho hospodárstva. Ide o náročné preteky a EÚ v súčasnosti zaostáva: v svetovej hornej desiatke nemáme žiadne superpočítače. Vďaka iniciatíve EuroHPC chceme do roku 2020 vytvoriť európskym výskumníkom a podnikom špičkovú superpočítačovú kapacitu, aby mohli vyvíjať technológie, ako je umelá inteligencia, a budovať každodenné aplikácie budúcnosti v oblastiach, ako sú zdravie, bezpečnosť alebo inžinierstvo,“ uviedol v tlačovej správe podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.

Vysokovýkonná výpočtová technika je rozhodujúcim nástrojom na chápanie závažných vedeckých a spoločenských výziev a reagovanie na ne. Príkladom je včasná diagnóza a liečba chorôb alebo vývoj nových liečebných postupov založených na personalizovaných a presných medicínskych postupoch. HPC sa používa aj na prevenciu a riadenie rozsiahlych prírodných katastrof, najmä na predpovedanie trás hurikánov či na simulácie zemetrasení.

Infraštruktúra EuroHPC poskytne európskemu priemyslu – a najmä malým a stredným podnikom – lepší prístup k superpočítačom, aby mohli vyvíjať inovatívne produkty. Používanie vysokovýkonných superpočítačov má rastúci vplyv na priemyselné odvetvia a podniky, pretože výrazne zefektívňuje cykly navrhovania produktov a výroby, urýchľuje vypracúvanie nových materiálov, minimalizuje náklady, zvyšuje efektívnosť využívania zdrojov a skracuje a optimalizuje rozhodovacie procesy. Napríklad cykly výroby automobilov možno vďaka superpočítačom skrátiť zo 60 mesiacov na 24.

Vysokovýkonná výpočtová technika má veľký význam aj pre národnú bezpečnosť a obranu, napríklad pri vývoji komplexných šifrovacích technológií, sledovaní kybernetických útokov a reagovaní na ne, využívaní účinných forenzných metód či jadrových simuláciách.

Využívanie potenciálu kvantových technológií

Ďalší významný pokrok v oblasti superpočítačov a bezpečného sieťového prepojenia sa možno bude zakladať na kvantových technológiách. Popredné spoločnosti v Európe, Ázii a Tichomorí, ako aj Severnej Amerike začínajú investovať do kvantových technológií, no na dosiahnutie produktov, ktoré možno uviesť na trh, treba vyššiu úroveň investícií. Európa musí byť na čele tohto budúceho pokroku. Európsku dátovú infraštruktúru by mala dopĺňať ambiciózna, dlhodobá a rozsiahla hlavná iniciatíva s cieľom využiť plný potenciál kvantových technológií, urýchliť ich vývoj a priniesť verejným a súkromným používateľom komerčné produkty. „Európska komisia začne prípravné kroky pre hlavnú iniciatívu vrátane konzultácie so zainteresovanými stranami a hodnotenia vplyvu, pričom sa zohľadnia výsledky priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 do konca roku 2017“, uvádza sa v Európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu

Tlačová správa EK z 11. 1. 2018

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

Viac informácií nájdete:

Otázky a odpovede

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky