Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Do robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko sa tento rok zapojilo dvakrát viac tímov

VEDA NA DOSAH

počas súťaže RoboRAVE 2016

Súťaž autonómnych robotov pod názvom RoboRAVE Slovensko prilákala aj tento rok množstvo záujemcov o najmodernejšie technológie. Do aktuálneho tretieho ročníka pre školský rok 2017/2018 sa prihlásilo 29 tímov z celého Slovenska, čo je viac ako dvojnásobný počet oproti minulému roku. Súťaž, ktorá sa v dňoch 19. a 20. októbra 2017 koná na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Motto súťaže RoboRAVE Slovensko „Today´s Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“.

„Žilinská univerzita víta všetky aktivity spojené s popularizáciou vedy a techniky pre mladých ľudí a ich pritiahnutie k záujmu o štúdium technických smerov. RoboRAVE je výborným príkladom, ako tento cieľ napĺňať a pritiahnuť mladých ľudí k najmodernejším technológiám aj zábavnou formou,“ vysvetlil doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline.

Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriách: súboj rytierov, doprava loptičiek (má dve podkategórie, určené zvlášť pre žiakov základných a stredných škôl) a hasenie ohňa (čo je najzložitejšia kategória, v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky). Víťazi tejto najzložitejšej kategórie boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bude v tomto školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque, v štáte Nové Mexiko v USA, kde sa stretne približne 1 800 nadšencov robotiky z celého sveta. Druhý tím sa bude môcť zúčastniť medzinárodnej súťaže RoboRAVE v Českej republike, ktoré bude v marci 2018 v Pardubiciach.

RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Program „Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológií. Názov súťaže vychádza z anglického Robots Are Very Educational (voľne preložené „Roboty sú veľkým prínosom pre vzdelávanie“). Slovo ROBOT bolo prvý krát použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R. a od roku 1920 sa používa na celom svete. Slovo vymyslel brat Karla Čapka pri natieraní bytovej steny, kedy so štetcom v ústach prvýkrát vyslovil slovo ROBOT.

Cieľom súťaže RoboRAVE je podľa možnosti čo najviac podnecovať žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom riešení konkrétnych robotických úloh k odhaľovaniu a rozvíjaniu ich tvorivých schopností v technickej oblasti a tiež podnecovať ich záujem o štúdium technických odborov na stredných a vysokých školách. Tiež sa snaží napomáhať k vyhľadávaniu talentov v oblasti robotiky a sprístupňovať im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá vysokých škôl v oblasti robotiky. V neposlednom rade umožňuje čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov ďalší odborný rast formou účasti v samotnej súťaži a na špecializovaných aktivitách v SR, ako aj zaisťovať individuálnu a kolektívnu účasť na odborných akciách doma (v SR) a v zahraničí.

Duchom týchto aktivít je zábava popri učení, výmena skúseností, tímová práca, pričom vyhrávať je až druhotné …. (hráči hrajú, tréneri trénujú, rodičia rozveseľujú). „Ako sa rozširuje robotické vzdelávanie, prichádza veľa nových ľudí na akcie RoboRAVE s malou alebo žiadnou skúsenosťou s našou kultúrou, s kultúrou ´ducha´ RoboRAVE. Požadujeme, aby túto politiku všetci nielen podporovali, ale aj používali s cieľom zaistiť konzistenciu všetkých RoboRAVE akcií, rovnako veľkých, ako aj malých,“ konštatujú organizátori súťaže.

Súčasťou robotickej súťaže je aj pripravovaný pracovný workshop spojený s konferenciou na tému „Možnosti využitia robotiky vo vzdelávaní“. Podujatie už tretí rok zorganizoval AMAVET klub 549 z Martina v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline Súťaž mohla byť v tomto roku zrealizovaná aj vďaka finančnej podpore MATADOR Group.

Okrem toho na pôde Žilinskej univerzity v Žiline prebieha aj krajské kolo 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Obe súťaže proti sebe postavili mladých záujemcov o vedu a techniku zo základných a stredných škôl. Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj je postupovým stupňom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Hodnotí ich odborná komisia zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov. 10 najlepších projektov z krajského kola pre Žilinský kraj postupuje na jubilejný 20. ročník celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. novembra 2017 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Hlavnou myšlienkou oboch súťaží je podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

 

Viac informácií

 

Informácie poskytla: Ing. Martina Slavíková z Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: AMAVET

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky