Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Digitálna gramotnosť detí

VEDA NA DOSAH

Budúcnosť INAK a prieskum digitálnej gramotnosti detí

Prieskum digitálnej gramotnosti detí ukázal, že to nie je až také ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vedia sa hrať a chatovať. Už na základnej škole vedia so smartfónmi či tabletmi narábať mnohokrát zručnejšie ako ich rodičia. „Digitálni domorodci“, aj tak sa označujú deti, ktoré sa narodili do éry digitálnych technológií. Znamená to však aj to, že vedia múdro využívať potenciál internetu a IT technológií? Z prieskumu vyplynulo, že možno ani nie. Iba 4 z 10 detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu.

Prieskum, ktorý si nechal vypracovať Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis ukázal, že čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí z chudobnejších domácností a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu.

Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Až 44 % (169 miliónov) Európanov vo veku 16 až 74 rokov však digitálne zručnosti nemá (ec.europa.eu, 2017).

Rukojemníci vzdelávacieho systému

Prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus, porovnával na vzorke takmer 1 000 respondentov digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabších prostredí. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

Čo si však poriadne neuvedomujeme je fakt, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa nemôžu v tejto oblasti zlepšovať, pokiaľ nemajú prístup k IT technológiám. Prieskum ukázal, že deti zo sociálne slabých domácností zápasia s nedostatkom u takmer všetkých technológií. Napríklad len prístup k smartfónu je úplne bežný pre 95 % detí celej vzorky, medzi rómskymi je to len 55 %. Periférne zariadenia, ako napríklad tlačiarne a skenery sú skôr raritou. Problémom však nie je iba nedostupnosť IT v domácnosti. Z prieskumu taktiež vyplynulo, že väčšina detí z chudobnejších rodín, by sa pri vzdelávaní v oblasti informačných technológií obrátilo na centrá voľného času alebo podobné inštitúcie.

„Deti sa stávajú rukojemníkmi vzdelávacieho systému. Aj napriek tomu, že v škole majú informatiku, učivo je pre nich zložité, zaostávajú a navyše im nemá kto pomôcť, keďže ani rodičia to často sami nezvládajú,“ vysvetľuje Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky. 

Dôvody nízkej digitálnej gramotnosti očami detí

Budúcnosť INAK

Na priepasť v digitálnych znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených prostredí reaguje jeden z programov Nadácie Pontis. Budúcnosť INAK, mimoškolský vzdelávací program, chce vniknúť do regiónov a komunít a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť detí vo veku 11 – 15 rokov. Podstatou programu je poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť. „V rámci 3-ročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, programová riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva:

„Celý program je vedený hravo a neformálne. Deti zažijú kopec zábavy, spoznajú ďalších skvelých ľudí nielen medzi svojimi rovesníkmi, dostanú sa blízko k špičkovým technológiám a navyše sa naučia veľa nových vecí spôsobom, ktorý ich bude baviť.“

Hlavným partnerom programu, ktorého pilotné centrum sa plánuje otvoriť už na jeseň, v školskom roku 2019/2020 v Trnave, je Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. „Podobne kvalitný a dlhodobý vzdelávací program pre deti v regiónoch na Slovensku chýba. Program Nadácie Pontis predstavuje riešenie, ktoré, pokiaľ bude úspešné, možno šíriť ďalej, aj do ďalších regiónov a to je pre nás podstatné,“ hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko Slovak Telekomu. 

Viac informácií o projekte INAK

 

Informácie a foto poskytla: Jana Meszárosová, PR manažérka, Nadácia Pontis

Redigovala a z tlačovej konferencie doplnila: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky