Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ďalší IT špecialisti vzdelávacieho projektu SAP akadémie

VEDA NA DOSAH

logo IT Valley Košice

Poslaním SAP akadémie je výchova IT špecialistov pripravených pre prácu so systémom SAP, ktorých potrebujú mnohé organizácie štátnej, verejnej a súkromnej sféry. SAP akadémia poskytuje svoje služby najmä pri výchove ich budúcich zamestnancov – študentov vysokých škôl.

Čo je SAP akadémia

Spoločnosť SAP je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického „Systems, Applications, and Products in Data Processing“) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 251,000 zákazníkom z celého sveta.

Vzdelávací projekt SAP akadémia, bol spustený dňa 9. januára 2014 v Košiciach.  SAP akadémia funguje pod hlavičkou združenia Košice IT Valley,  ktorého partnerom je spoločnosť SAP Slovensko.

Už tretí akademický rok mali študenti košických vysokých škôl možnosť zúčastniť sa na SAP akadémii. Vzdelávací program SAP akadémia sídli na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a študentom ponúka vzdelávanie v 4 kurzoch: SAP programátor, SAP administrátor, SAP používateľ a SAP konzultant.

fotografie zo slávnostného odovzdávania certifikátov SAP akadémia
Študenti sa učia pracovať s technológiou SAP, spoznávajú procesy vo veľkej firme, vyskúšajú si spravovať samotný systém, vyvíjajú ďalšie riešenia pre potenciálneho zákazníka, či nasadzujú samotný systém. Úspešní absolventi získavajú certifikát SAP akadémie o absolvovaní kurzu, ktorý je uznaný všetkými členmi združenia IT Valley.

„SAP akadémia je príkladom vyváženého prístupu k vzdelávaniu, o ktorý sa fakulta dlhodobo usiluje. Univerzita poskytuje študentom univerzálne vzdelanie v informatike, ktoré budú môcť používať počas celej svojej profesionálnej kariéry bez ohľadu na meniace sa technológie. IT spoločnosti môžu naopak študentom poskytnúť vzdelanie v oblasti používania aktuálnych technológií a výpočtových systémov. Vďaka spolupráci s viacerými partnermi sa nám oba ciele darí napĺňať a pripravovať tak absolventov s výbornými predpokladmi na uplatnenie v praxi,” zhodnotil dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

fotografie zo slávnostného odovzdávania certifikátov SAP akadémia
SAP akadémia je príkladom intenzívnej spolupráce univerzity s praxou (IT firmami). Lektormi kurzov SAP administrátor, SAP programátor a SAP konzultant sú zamestnanci IT firiem, členov združenia Košice IT Valley, predovšetkým T-Systems Slovakia, s. r. o., FPT Slovakia s. r. o. a TORY Consulting, a. s.

Základné informácie pre študentov

V SAP akadémii môžu študovať študenti všetkých VŠ vo východoslovenskom regióne. Prihlasovanie sa na štúdium je špecifické pre každú VŠ. Počet študentov zaradených na štúdium jednotlivých predmetov závisí od aktuálnych kapacitných možností (pri výbere rozhoduje vážený študijný priemer).

Za absolvovanie predmetov v predpísanej štruktúre získa študent Certifikát SAP akadémie o absolvovaní daného programu (uznaný je všetkými členmi Košice IT Valley). Systém uznávania kreditov za absolvované predmety podlieha pravidlám jednotlivých VŠ.

Kým v predchádzajúcich akademických rokoch sa v SAP akadémii vzdelávali takmer výlučne študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v tomto akademickom roku sa pripojili študenti študijného programu Hospodárska informatika Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v kurzoch SAP programátor a SAP administrátor. V budúcom akademickom roku sa SAP akadémii zúčastnia aj študenti Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

V tomto akademickom roku má SAP akadémia ďalších 66 absolventov. Absolventom magisterského stupňa štúdia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach boli certifikáty slávnostne odovzdané predstaviteľmi T-Systems počas promócie dňa 26. júna 2017.

Tento unikátny projekt SAP Akadémia je svojou podstatou jedinečný nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej Európe. Jeho realizáciou získa náš región potenciál vytvoriť 900 až 1200 nových pracovných miest v oblasti podpory systému SAP.

 

Informácie a foto poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Bližšie informácie o projekte: http://www.sapakademia.sk/sk/sap-akademia

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky