Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo všetko vie partner o vašich online aktivitách?

VEDA NA DOSAH

časť infografiky (KasperskyLab)

Čoraz väčšia časť našich každodenných aktivít sa v súčasnosti odohráva v digitálnom svete. Otázka ochrany súkromia preto naberá na význame, a to v každom smere. Rizikám sú vystavené aj vzťahy a partnerstvá, ktoré dnes čelia mnohým nástrahám.

V prieskume Kaspersky Lab zameranom na sledovanie správania sa partnerov v súvislosti s ich digitálnymi aktivitami, až osem z desiatich respondentov zastávalo názor, že páry by mali mať súkromný priestor tak v offline, ako aj online svete. Na druhej strane, pre 70 % z nich má vzťah oveľa vyššiu hodnotu ako súkromie. To zrejme vysvetľuje, prečo sa rovnako 70 % párov priznalo k  vzájomnému zdieľaniu prístupových hesiel alebo PIN kódov do svojich zariadení či k online účtom. A to je len špička ľadovca – 26 % má v zariadení svojho partnera uložené súbory intímneho charakteru, ako napr. textové správy (14 %), fotografie (12 %) alebo dokonca videá (11 %). Týka sa to aj ďalších citlivých informácií napr. finančného charakteru (11 %) alebo pracovných záznamov (11 %).

Kým kvitne vzťah, táto otvorenosť je úplne prirodzená. Tak, ako v bežnom živote, aj v tom digitálnom, je však dôležité poznať mieru. Nadmerná posadnutosť partnerom a neustála kontrola jeho online aktivít, môže vyvolať množstvo problémov, ktoré nakoniec oslabia vzťah – či už ide o hádky kvôli obsahu zdieľaného bez súhlasu partnera (33 %), obavy z ohrozenia súkromia (20 %), špehovanie (31 %) či zatajovanie aktivít pred partnerom (61 %).

Skutočné problémy však môžu nastať po rozpade vzťahu, čo potvrdili aj výsledky prieskumu. Až 12 % z tých, ktorí prežili rozchod sa priznalo k tomu, že z pomsty zverejnili online súkromné či intímne informácie o expartnerovi, rovnako 12 % zámerne poškodilo alebo chcelo poškodiť zariadenie svojho bývalého, 21 % sa zase priznalo k špehovaniu partnera cez online účty, ku ktorým poznali prístupové údaje. V ohrození sú aj finančné úspory – 10 % respondentov v prieskume sa priznalo, že po rozchode obrali svojho ex o jeho peniaze, ku ktorým sa dostali online.

Prieskum poukázal aj na výrazné rozdielnosti v správaní medzi mužmi a ženami. Muži sa ukázali ako pomstychtivejší (17 % mužov zverejnilo z pomsty súkromné informácie o svojej bývalej oproti 7 % žien) a rovnako apríklad oveľa aktívnejšie pri zbavovaní sa všetkých spomienok, vrátane vymazania informácií týkajúcich sa ich expartnera (55 % vs. 49 %), ako aj fotografií a videí (56 % vs. 48 %).

V záškodných taktikách však nezaostávajú ani ženy, ktoré sa zase viac ako muži venujú špehovaniu expartnera na sociálnych sieťach (33 % vs. 28 %).

„Digitálny svet dnes ponúka úžasné možnosti pre partnerov ako byť v spojení po celý čas. Na druhej strane však predstavuje obrovské riziko z pohľadu ochrany súkromia najmä vtedy, keď sa ich cesty rozídu,“ hovorí Andrei Mochola, šéf sekcie Consumer Business v spoločnosti Kaspersky Lab. „Zdá sa, že skupina ľudí, ktorí nemajú problém zneužiť súkromné údaje o svojom bývalom partnerovi, je pomerne veľká. Preto by sme sa mali mať na pozore a strážiť si viac svoje súkromie, aj keď ide o záležitosti lásky. Nakoniec, istý druh „predmanželskej“ dohody sa dá uzavrieť aj s ohľadom na digitálne aktivity, čím si môžete zabezpečiť ochranu nad určitým typom dát ešte predtým, než budú ohrozené,“ dodáva Andrei Mochola.

Rozchody však nemusia spravidla predstavovať bezpečnostné riziko. Vždy si môžeme aktualizovať nastavenia, zmeniť heslá či využiť iné bezpečnostné funkcionality. Napríklad Kaspersky Password Manager nám pomáha generovať silné heslá, ktoré sú potom v bezpečí uložené. Podobne aj File Shredder v rámci Kaspersky Total Security dokáže priebežne mazať súbory, ktoré si neželáte zdieľať s ďalšími osobami, a rovnako aj vaša intímna komunikácia v Android zariadeniach môže ostať skrytá pred očami kohokoľvek s použitím funkcie Privacy Protection.

Vyjadrenie ďalších postojov k digitálnej transparentnosti vo vzťahoch (prieskum KasperskyLab)

 

Informácie poskytla: Monika Révayová, Grayling Slovakia

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií a detailov z prieskumu nájdete v blogu Kaspersky Lab na: https://www.kaspersky.com/blog/connected-love-privacy-report/

Informácie o produktoch, ktoré vám pomôžu udržať váš vzťah pod kontrolou, nájdete na: https://www.kaspersky.com/home-security

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky