Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Banská Bystrica prevzala štafetu hlavného mesta informatiky

VEDA NA DOSAH

Elektromobilita dnes a zajtra/Extrapolácie 2016

Extrapolácie 2017. Podujatie, ktoré vo svojom treťom ročníku opäť prináša množstvo aktivít zameriavajúcich sa na oblasť výpočtovej techniky a informatiky. Oblasť, ktorej rýchlosť rozvoja vnímame v každodennom živote, sa opäť predstavuje rôznymi formami od výstav, cez prednášky, diskusie, exkurzie až po prezentácie a prenosy podporené najnovšími digitálnymi technológiami. Mestá Bratislava, Košice, Žilina, a v tomto roku najmä Banská Bystrica, si pre návštevníkov pripravili množstvo aktivít pre deti, mládež, širokú verejnosť, ale aj pre odborníkov, čím podujatie plní svoje poslanie rozširovať sa po celom Slovensku.

Čo všetko vám Extrapolácie 2017 v tomto roku prinesú? Opýtali sme sa jednej z hlavných organizátorov, Ing. Ivany Budinskej, PhD. z Ústavu informatiky SAV.

Zopakujeme niektoré tradičné aktivity. V Bratislave to bude seminár Čav SAV!, čo je stretnutie výskumníkov Slovenskej a Českej akadémie vied. Seminár je určený predovšetkým pre odborníkov, ale pre širokú verejnosť plánujeme seminár vysielať on-line. Súčasťou programu v Bratislave je aj panelová diskusia s odborníkmi v oblasti informatiky, kde hlavnou témou budú rôzne aspekty a vplyvy informatiky na spoločnosť. Okrem toho bude v utorky a štvrtky počas celého podujatia sprístupnená Výstava počítačov v areáli SAV na Patrónke (pozn. redakcie: článok o výstave sme vám priniesli v minulom ročníku konania podujatia Extrapolácie 2016).

výstava počítačov/Extrapolácie 2016

Veľmi zaujímavý bude program v Banskej Bystrici, ktorá má najviac aktivít. Okrem hlavného seminára, ktorý sa konal 25. septembra, to bude viacero prednášok a workshopov na Univerzite Mateja Bela, exkurzie vo firme APIS spol. s. r. o. a v Digitalizačnom centre múzea SNP. Exkurzie priamo do strediska digitalizácie v múzeu SNP sú spojené s prednáškou o tom, aký softvér používajú a aké majú výsledky. Ďalej sa organizujú prednášky na strednej odbornej škole J. Murgaša o Legorobotoch a o súťaži First Lego League, ktoré bude realizovať p. doktor J. Štefanovič z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V Banskej Bystrici bude tiež otvorená putovná výstava Výpočtovej techniky, ktorú zabezpečujú spoločnosti REPRINT BB, s. r. o. a SMEPetc. Inštalovaná je vo vstupnej hale Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja. Výskumný ústav spojov pripravil dva semináre pre odborníkov a v Dome techniky ZSVTS sa bude pre študentov SŠ – SOŠ automobilovej v Banskej Bystrici konať prednáška o praktickom využití 3D tlačiarní. Jedným z veľkých ťahákov programu v Banskej Bystrici bude prednáška p. doktora Romana Kišša, ktorý je konštruktérom prvých osobných počítačov na Slovensku. Jeho profesijná kariéra sa po roku 1989 rozvíjala v zahraničí, predovšetkým v USA. Za svoje výsledky v oblasti IT  získal aj ocenenie spoločnosti Microsoft ako Most Valuable Professional (MVP). Jeho prednáška „Before and After“ bude 22. novembra 2017 o 13.00 hod. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Samozrejme, nebude chýbať ani program v Košiciach, kde podujatie Extrapolácie pred troma rokmi vzniklo. Košice sa tento rok venujú najmä vzdelávaniu v oblasti informatiky a informačných technológií, či už ide o minulosť, súčasnosť alebo budúcnosť.

Medzi štvoricu miest, do ktorých sa tento ročník podujatia Extrapolácie rozšíril, patrí aj Žilina, kde tento rok zorganizovali výstavu zameranú na históriu pôsobenia Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline a Žilinskej univerzity v Žiline a ich príspevok k rozvoju výpočtovej techniky v Československu. Výstava je umiestnená v budove Žilinského samosprávneho kraja.  

A aké je osobné prianie Ing. Budinskej pre Extrapolácie 2017? „Priala by som si, aby sa všetci na podujatiach a aktivitách cítili dobre a odniesli si pocit, že na Slovensku sa v oblasti informatiky aj pred rokom 1989 vyvíjali veľmi zaujímavé a na vtedajšiu dobu pokročilé technológie. V minulosti boli trhy uzavreté a nemali sme prístup k informačným technológiám, ktoré boli vyvíjané na západe. Vďaka tomu, že sa u nás našli ľudia, ktorí sa rozhodli držať krok so svetovými trendmi, získali sme také zručnosti a schopnosti, že  sme sa po odstránení ´železnej opony´ nestali nakoniec len akousi montážnou dielňou, ale boli sme naozaj schopní zvládnuť celý proces od výskumu cez vývoj až po výrobu na špičkovej úrovni. Zároveň ma veľmi teší, že v súčasnosti máme množstvo mladých a ambicióznych ľudí, ktorí svojimi výsledkami v oblasti IT ďaleko presiahli hranice Slovenska. Dnešným mladým ľuďom želám, aby zažili rovnaký pocit dobrodružstva pri objavovaní a tvorbe nových technológií, ako zažívali ich starší kolegovia a aby nestratili chuť, elán a odvahu presadiť sa vo svetovej konkurencii v tomto náročnom odbore.“

 

Viac informácií na stránke podujatia 

PROGRAM Banská Bystrica

PROGRAM Bratislava

PROGRAM Košice

PROGRAM Žilina

články z podujatia EXTRAPOLÁCIE 2016 

Informácie poskytla: Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Extrapolácie 2016

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky