Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa to všetko začalo

Monika Tináková

Na vytváranie virtuálnej reality sa používajú viaceré technické zariadenia ako okuliare vytvárajúce dojem trojrozmernosti

Výskumníci pracujú na zariadeniach virtuálnej reality už mnoho rokov. V šesťdesiatych rokoch Raymond Goertz z Argonnského národného laboratória v Illinois a Ivan Sutherland z Massachusettského technického inštitútu predviedli prvú verziu prilby pre virtuálnu realitu.

Goertz a neskôr Michael Noll z Bellových laboratórií vyvinuli prototyp force-feedbackových zariadení. V posledných rokoch nastal rýchly rozvoj zariadení pre virtuálnu realitu. Počítače sú dnes výkonnejšie, majú väčšiu kapacitu pamäte a sú aj lacnejšie. Disponujú napríklad LCD displejmi, ktoré dovoľujú vývin simulácií virtuálnej reality.1

Čo je to virtuálna realita

Virtuálna realita je počítačom vymodelované prostredie simulujúce skutočnosť. Primárne sa ním chápe vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného na obrazovke počítača alebo vykresľovaného cez rôzne stereoskopické zariadenie.
Na vytváranie virtuálnej reality sa používajú viaceré technické zariadenia ako okuliare vytvárajúce dojem trojrozmernosti, oblečenie snímajúce pohyb a stimulujúce hmat, viackanálový zvuk a podobne. Takto vytvorené prostredie môže vytvárať predstavu skutočného sveta. 

Virtuálna realita vo vašej obývačke

Okuliare virtuálnej reality sa môžu v našich domovoch objaviť v niekoľkých kombináciách. Pokiaľ ich máme v obývačke, ide o zariadenia, ktoré na svoj chod vyžadujú výkonný počítačPočítače sú dnes výkonnejšie, majú väčšiu kapacitu pamäte a sú aj lacnejšie alebo hernú konzolu. Tieto zariadenia nie je praktické nosiť so sebou, preto sa dajú využiť zo statickej pozície z obývačky či pracovne.

Mobilná virtuálna realita sa už môže posúvať v priestore, pretože v tomto prípade potrebujeme iba okuliare a smartfón. Tieto zariadenia je možné nosiť všade so sebou, takže napríklad cestou vlakom stačí len nasadiť si okuliare a mať dostatočne nabitý smartfón. Teraz sa to možno javí ako fikcia, ale vývoj smeruje k tomu, že sa dožijeme čias, keď nebudeme v lietadle sledovať multimediálny obsah na obrazovke na sedačke pred nami, ale v okuliaroch virtuálnej reality. Tie budú súčasťou výbavy lietadla.2

Dvojrozmerný priestor dostáva ďalší rozmer

Virtuálna realita posúva jednoduchú dvojrozmernú interakciu človeka so strojom do rôznych modelov a scén, keď už táto interakcia prebieha v trojrozmernom prostredí. Môžeme tak povedať, že sa akoby dostávame z oblasti vedecko-fantastických filmov na monitory počítačov vedeckých pracovníkov, technikov a aj bežných užívateľov. Všetky deje sa uskutočňujú v reálnom čase. Akcia užívateľa prijíma spätnú reakciu. Hoci ide len o dojem, trojrozmernosť objektov vo virtuálnom svete je fascinujúca. Ďalšou vlastnosťou virtuálnej reality je jej dynamickosť. S jednotlivými časťami virtuálneho sveta môže užívateľ manipulovať, predmety sa hýbu a všetky tieto procesy sa navzájom ovplyvňujú. Užívateľ môže vstupovať do virtuálneho sveta a pohybovať sa v ňom po rozličných dráhach – môže behať, lietať, skákať, veľmi rýchlo sa presúvať na rôzne miesta.

Zostať vo virtuálnej realite navždy?

V uvedenom videu trávi raper Vec vo virtuálnej realite viac času ako v tej skutočnej. Už dnes môžeme pozorovať, že denne strávime voľné minúty pohľadom do smartfónov, prípadne notebookov či tabletov. Pri týchto výdobytkoch modernej techniky je však stále možné vnímať okolie, aspoň periférne. Virtuálna realita raz tento moment vytlačí a vyžiada si celú našu pozornosť. Otázne je, do akej miery sa dáme pohltiť.


1 http://edi.fmph.uniba.sk/~winczer/SocialneAspekty/GatialVirtualnaRealita.htm
2 https://touchit.sk/virtualna-realita-v-roku-2016/56222

 

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT

Zdroj: edi.fmph.uniba.sk, touchit.sk

Foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

 
ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky