Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

3D vizualizácie aj mnoho iného ponúka projekt Vizualizacky

VEDA NA DOSAH

ukážka virtuálnej reality

Služby v oblasti 3D grafiky a virtuálnej reality v stavebníctve, architektúre a dizajne ponúka spoločnosť Vizualizacky. Aktívne spolupracuje s akademickým prostredím na vývoji nových aplikácií pre desktopy, mobily a tablety, určených pre podporu komunikácie medzi účastníkmi výstavby a na marketingové účely developerských projektov.

Spoločnosť, ktorej zakladateľom je Pavol Kaleja, bola vlani zaradená do Inkubátora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Ponúka služby v oblasti 3D vizualizácií (3D vizualizácie rodinných domov, bytových domov, obytných zón, 3D vizualizácie interiérov, nábytkov, produktov a pod.) a virtuálnej reality (interaktívne virtuálne prehliadky projektov s 3D okuliarmi Oculus Rift, 360° virtuálne prehliadky exteriérov, 360° virtuálne prehliadky interiérov, aplikácie pre mobily a tablety).

Zakladateľ spoločnosti Pavol Kaleja sa umiestnil medzi finalistami súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2017. Už v roku 2016 stihol realizačný tím zabezpečiť 300 zákaziek. V roku 2015 sa zakladateľ Vizualizaciek dostal do rebríčka Forbes 30 pod 30. Medzi ďalšie úspechy patrí aj prezentácia projektu na Global Student Enterpreneur Award vo Washingtone medzi finalistami zo 40 krajín. Pavol Kaleja bol tiež nominovaný na Študentskú osobnosť roka za akademický rok 2014/2015 v kategórii Stavebníctvo a architektúra. V roku 2014 získal víťazstvo v súťaži „Študentská podnikateľská cena 2014“, organizovanou Junior Chamber International Slovakia a získali tiež prvé miesto v súťaži Tatra banky Business Idea 2014, no aj v súťaži National Innovation Competition 2014.

ukážka virtuálnej realityAk sa bližšie pozrieme na služby spoločnosti Vizualizacky, patrí medzi ne 3D vizualizácia exteriérov a interiérov. Ide o vyhotovenie 3D vizualizácií objektov podľa projektovej dokumentácie, architektonickej štúdie, náčrtov, skíc alebo jednoduchého popisu objektu či produktu. „Skupina statických vizualizácií je aj dnes najrozšírenejším marketingovým nástrojom v stavebníctve a architektúre. Statické vizualizácie môžete v rámci marketingu projektu použiť ako podklad pre prezentáciu projektu na sociálnych sieťach, prezentáciu projektu na bilbordoch a bigbordoch, tiež na webovej stránke, v tlačenej reklame, časopisoch, letákoch,“ popisujú autori projektu na svojom webe.

Ako ďalej uvádzajú, v rámci virtuálnych prehliadkach semi-interaktívne sa dá hovoriť o 360° panoramatickej vizualizácii, kde sa používateľ dokáže voľne obzerať z jedného bodu po celom priestore, pričom ak sa chce presunúť do iného priestoru, spustí druhú scénu. Aplikácie podporujú všetky operačné systémy a môžu byť uložené na Google store a Apple store.

Ďalšou dôležitou súčasťou sú virtuálne prehliadky, ktoré sú plne interaktívne. „Najvyššia forma virtuálnej reality kde sa klient môže pohybovať po exteriéri a interiéri ešte nezrealizovaného projektu úplne voľne. Klient vie vstúpiť do každého bytu, vnímať jeho proporcie, jeho presvetlenie v rôznom ročnom období a čase, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie vďaka fotografiám z dronov a samotnú orientáciu bytu či domu. To všetko s okuliarmi pre virtuálnu realitu,“ popisujú autori projektu.

Ďalej spomeňme virtuálne video prehliadky, pričom do tejto kategórie nástrojov virtuálnej reality patria video prehliadky, animácie a spoty. „Klasická virtuálna video prehliadka ešte nezrealizovaného projektu so širokou možnosťou aplikácie v masmédiách a na rôznych digitálnych plochách. Textové informácie alebo hovorené slovo popisuje klientom detailné informácie o projekte. Alternatívou sú tiež GIF video prezentácie projektov. Video prehliadky môžete v rámci marketingu projektu použiť ako podklad pre prezentáciu projektu na sociálnych sieťach a webovej stránke, na veľkoplošných obrazovkách, prezentáciu projektu na obrazovkách v obchodných centrách či televízii,“ tvrdia autori projektu.

Spoločnosť Vizualizacky tiež ponúka balíky služieb, pri ktorých zabezpečujú kompletné softvérové a hardvérové vybavenie pre prezentáciu projektov v prostredí virtuálnej reality. „Tieto služby umožnia moderným a efektívnym spôsobom prezentovať vaše projekty klientom. Klient bude môcť vnímať interiér a exteriér projektu z vašej kancelárie alebo predajného miesta tak, ako keby sa po predmetnom priestore reálne sám prechádzal. Realizujeme tiež aplikácie pre mobily a tablety (Android, iOS) pre prezentovanie projektu odkiaľkoľvek. Tieto aplikácie si Vaši klienti môžu následne stiahnuť z Google Store a Apple Store,“ píše sa na webe spoločnosti Vizualizacky.

V neposlednom rade je to tiež realizácia BIM modelov stavieb na základne 2D projektovej dokumentácie a realizácia 3D modelov exteriérov a interiérov stavieb na základne „point cloud“ dát z 3D skenovania, ale aj interiérový design bytov, rodinných domov, barov a kaviarní, predajní a iných priestorov, v ktorých sa ľudia musia cítiť príjemne či 3D skenovanie stavieb, ktoré sa využíva na vytváranie 3D modelov pri reverznom inžinierstve, digitalizácii existujúcich stavieb, pri vytváraní presného výkazu výmer alebo kontrole rozmerov stavby. „3D skener je zariadenie, ktoré nám umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálneho modelu,“ uzatvárajú autori projektu.

*********************************************

V Inkubátore TUKE pôsobí aj projekt TuLiMark. Jeho cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov za zhoršených poveternostných podmienok predpokladá zníženie vážnych následkov a dôsledkov „stratenia sa“ turistov v teréne. Podstatou projektu je technické riešenie využívajúce najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. Medzi jeho úspechy patrí podanie patentovej prihlášky Svetelné turistické označenie, tiež podanie prihlášky Úžitkového vzoru Svetelné turistické označenie či uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu vývoja medzi Fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach a firmou LED-SOLAR, s. r. o. Východiskovým bodom pre zámer TuLiMark-u bola vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti na využitie obnoviteľných zdrojov.

*********************************************

Dostať sa a využívať priestory v Startup Centre TUKE môžu aj ďalšie inšpiratívne projekty prostredníctvom 6. kola súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení. Pokiaľ máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky, neváhajte sa prihlásiť. Prihlášky do 6. kola súťaže môžete zasielať do predĺženej uzávierky – 29. septembra 2017.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity, ale aj expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

 

Viac informácií o súťaži

 

Podporené projekty, o ktorých sme na portáli VEDA NA DOSAH v minulosti písali

 

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto: Vizualizacky

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky