Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska súťaž ESNC 2017 hľadá aplikácie družicovej navigácie

Marta Bartošovičová

ESNC 2017 - ilustračný obrázok

Technológie družicovej navigácie sa stávajú nenahraditeľné v rýchlo nastupujúcich odvetviach, ako je multimodálna logistika, internet vecí (IoT), komunikácia stroj – stroj, drony a iné bezpilotné prostriedky či inteligentné mestá.

ESNC 2017 (European Satellite Navigation Competition) – európska súťaž zameraná na hľadanie zaujímavých aplikácií využívajúcich družicovú navigáciu, najmä európsky družicový navigačný systém Galileo, začala svoj 14. ročník. Súťažiaci sa budú môcť uchádzať o zaujímavé ceny v 20-tich súťažných kategóriách v celkovej hodnote 1 milión EUR.

Základnou podmienkou pre prihlásenie do súťaže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicovej navigáce s dôrazom na európsky systém Galileo. Prihlásiť sa môžu začínajúce aj zavedené súkromné firmy, zapálení jednotlivci, študenti či čerství absolventi vysokých škôl, výskumné tímy a podobne.

Víťazi, okrem finančnej odmeny, získajú možnosť využiť technické, podnikateľské a právne poradenstvo pre realizáciu svojich business plánov a využiť sieť európských inkubátorov. Od roku 2004 sa do súťaže prihlásilo už 11 000 účastníkov a bolo prijatých 3700 súťažných návrhov. Za pomoci partnerov súťaže dostávajú autori najinovatívnejších a najprepracovanejších ideí príležitosť transformovať ich na kvalitné produkty, pripravené na uvedenie na trh.

V roku 2017 sa do súťaže zapojila aj Európska komisia prostredníctvom svojho nástroja E-GNSS Accelerator, ktorý napomáha financovaniu a inkubácii tých najlepších nápadov. Ďalšími partnermi súťaže v tomto roku sú: Európska vesmírna agentúra (ESA), Agentúra GSA, Nemecká agentúra pre letectvo a kozmonautiku (DLR), Spolkové ministerstvo dopravy a dátových sietí (BMVI) a ďalší partneri.

Návrhy môžete prihlasovať a priebežne ukladať v databáze súťaže ESNC do 30. júna 2017!

European Satellite Navigation Competition - logoNávrh sa môže nachádzať vo fáze nápadu, rozvinutého systémového riešenia či prototypu v ľubovolnej fáze vývoja. Návrhy budú hodnotené odbornou porotou podľa viacerých kritérií, pričom medzi najvýznamnejšie patrí vzťah k družicovej navigácii, technická uskutočniteľnosť, potenciál k uplatneniu na trhu a ošetrenie právnych aspektov a rizík.

Na Slovensku sa regionálne kolo v tomto roku nepodarilo zorganizovať. Najbližšiu regionálnu cenu, o ktorú sa môžu súťažiaci zo Slovenska uchádzať, organizuje Česká republika. Víťazi regionálneho kola súťaže, ktoré v ČR práve prebieha, majú možnosť získať niektoré z ocenení.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) ponúka záujemcom o prihlásenie súťažného nápadu konzultáciu, technické poradentstvo a zázemie pre realizáciu. Bližšie informácie poskytne podpredseda SOSA Jakub Kapuš. E-mailový kontakt: jakub.kapus (zavináč) sosa.sk alebo info (zavináč) sosa.sk.

 

Informácie poskytol: Jakub Kapuš, podpredseda SOSA

Z podkladov spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://kozmonautika.sk/2017/04/18/esnc-2017-europska-sutaz-hlada-aplikacie-druzicovej-navigacie/
http://www.esnc.info/ 
http://www.esnc.eu/prize/czech-republic 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky