Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

S rozvojom elektromobility narastie dopyt po batériách

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka: Elektromobil (Zdroj: Pixabay)

Batérie budú mať pre automobilový priemysel 21. storočia taký význam, aký mal v 20. storočí spaľovací motor. Ak si má EÚ zachovať vedúce postavenie v automobilovom priemysle i v rámci systémov v oblasti čistej energie, musí mať nezávislú kapacitu na vývoj a výrobu batérií.

Činnosť Európskej aliancie pre batérie odštartoval podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič spolu s členskými štátmi a zástupcami priemyslu v októbri 2017.

Táto platforma pre spoluprácu dnes združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 subjektov z oblasti priemyslu a inovácií a ich cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec, ktorého základom je udržateľná výroba batériových článkov.

EÚ chce zariadenia na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu

V oblasti batérii Európa musí rýchlo napredovať, aby sa predišlo technologickej závislosti od našich konkurentov a aby sa zúročil potenciál pre tvorbu pracovných miest. Podľa dostupných prognóz by hodnota trhu s batériami mohla od roku 2025 predstavovať 250 miliárd EUR. Len na uspokojenie dopytu samotnej EÚ treba podľa konzervatívneho odhadu v Európe zriadiť najmenej 20 „gigatovární“ (zariadení na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu). Rozsah a rýchlosť potrebnej investície si na riešenie tejto priemyselnej výzvy vyžadujú spoločné úsilie.

Hlavným výsledkom Európskej aliancie pre batérie boli dosiaľ Strategický akčný plán pre batérie prijatý v máji 2018 a priemyselné investície v oblasti materiálov pre batérie a batériových článkov. Akčný plán – súčasť tretieho balíka Európa v pohybe, ktorým sa dokončuje ambiciózny program Junckerovej Komisie týkajúci sa modernizácie mobility, zahŕňa súbor ráznych opatrení v oblasti kritických surovín, výskumu a inovácie EÚ alebo regulačných požiadaviek na podporu konkurencieschopnosti našich podnikov.

Prečo EÚ potrebuje vyrábať batérie namiesto toho, aby ich dovážala?

Batéria bude predstavovať vysoký podiel pridanej hodnoty v aute budúcnosti. Keďže automobilový priemysel je významným hráčom európskeho hospodárstva, cieľom je jeho udržateľnosť. V súčasnosti nemá EÚ možnosť masovo vyrábať batériové články. Európa sa spolieha na batériové články od zahraničných, predovšetkým ázijských dodávateľov. Chýbajúca európska základňa výroby prináša EÚ konkurenčnú nevýhodu – ohrozuje postavenie priemyslu EÚ z dôvodu bezpečnosti dodávateľského reťazca a zvyšuje náklady. Európa má všetko, čo je potrebné, aby sa stala svetovým lídrom pre udržateľnú priemyselnú výrobu batérii. EÚ je už lídrom v mnohých odvetviach hodnotového reťazca výroby batérie a má veľký potenciál v oblasti recyklácie a cyklického hospodárstva. Robí rýchle kroky na vytvorenie plnohodnotného a inovatívneho, konkurencieschopného a udržateľného reťazca s veľkou produkciou batériových článkov. Je dôležité konať teraz a rýchlo. S posunom smerom k elektronickej mobilite sa očakáva nárast dopytu po batériách. Batérie môžu byť hlavným zdrojom pracovných miest, hospodárskeho rastu a investícií v EÚ. Je možné vytvoriť približne 4 – 5 miliónov pracovných miest v dôsledku toho, že EÚ v tomto sektore bude zohrávať vedúcu úlohu.

Slovensko a výroba batérii

Slovensko má záujem podporovať výskum, vývoj a konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérii. Na zasadnutí Európskej aliancie pre batérie v Bruseli, ktorej členovia sa zišli pri príležitosti jej ročného fungovania, to prezentoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Konkrétne opatrenia v tomto smere bude obsahovať Akčný plán rozvoja elektromobility, na ktorom rezort hospodárstva v súčasnosti finišuje. V. Ferencz informoval partnerov v Bruseli o vzniku Slovenskej aliancie pre batérie. Založenie aliancie podľa neho potvrdzuje strategický záujem Slovenska o toto odvetvie priemyslu. „Jedným z najvýraznejších trendov a smerovaní v oblasti dopravy a mobility v Európe, a tiež v SR, je stále rastúci záujem o elektromobilitu. Preto máme prirodzený záujem, aby sme elektrické komponenty na výrobu týchto áut nedovážali zo zahraničia, ale boli schopní si ich vyrobiť na Slovensku,“ zdôraznil štátny tajomník. (Zdroj: TS Ministerstvo hospodárstva SR)

Viac informácií o napredovaní po roku nájdete v tlačovej správe EK.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Európska komisia

Ministerstvo hospodárstva SR

Ďalšie informácie

European Battery Alliance

European Battery Alliance Q&A

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky