Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV v piatok predstavila unikátne nabíjacie stanice pre elektromobily

Monika Tináková

elektromobil

Slovenská akadémia vied podpisom Memoranda o porozumení so spoločnosťami Nissan a Zeroemission deklarovala záujem spolupracovať svojimi odbornými kapacitami na testovaní a rozvíjaní elektromobility na Slovensku. Významným krokom v rámci tejto spolupráce je slávnostné predstavenie nabíjacích staníc, ktoré sa v piatok uskutočnilo v areáli SAV na bratislavskej Patrónke. Začiatok novej konkrétnej spolupráce SAV s partnermi v oblasti výskumu a testovania elektromobility súvisí s dlhodobým zámerom hľadania alternatívnych zdrojov energie v automobilovom priemysle. 

„Slovenská akadémia vied využila ponuku automobilky Nissan a firmy Zeroemission, ktoré sa snažia vnášať do slovenského prostredia elektromobilitu. Tento spôsob prepravy nepochybne rieši problémy znečisťovania ovzdušia na Slovensku, ale aj všade vo svete. Preto považujeme za prirodzené, že podpíšeme memorandum o porozumení,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda SAV.

Akadémia plánuje nákup dvoch nových elektromobilov, ktoré sa vďaka projektu podarí získať za zvýhodnenú cenu. Bude ich využívať na prepravu v hlavnom meste, čím chce verejnosť motivovať k správnej ceste rozvoja elektromobility na Slovensku.

„Už prejavili záujem o spoluprácu na výskume a vývoji nabíjacích staníc mnohé ústavy SAV, či už je to Elektrotechnický ústav SAV alebo Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Táto možnosť zostáva otvorená. Práve spojazdnením týchto nabíjacích staníc a ich prvotného pilotného testovania budeme vytipovávať potenciálne možné projekty výskumu v tejto oblasti,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

predstavenie projektu/predseda SAV Pavol Šajgalík

Nabíjacia stanica Vehicle to Grid predstavuje unikátny systém nabíjania elektromobilov. Práve na nej budú vedci SAV robiť výskum.

„Inovatívna technológia nabíjacej stanice Vehicle to Grid dokáže vracať nadbytočnú energiu na doplnenie a stabilizáciu miestnej energetickej siete. V areáli SAV na Patrónke je takýto systém inštalovaný vôbec prvýkrát v rámci priestoru Vyšehradského regiónu. Ide o mobilnú napájaciu jednotku s unikátnym obojsmerným napájaním. V prípade, že auto stojí a nepotrebuje energiu, ktorá je uložená v batérií, je stanica Vehicle to Grid schopná vracať túto energiu späť do siete,“ povedal Vincent Ricoux, Marketing Manager spoločnosti Nissan Sales CEE.

Postupne sa budú tieto stanice inštalovať aj na ďalšie miesta Slovenska a aj do okolitých krajín.

„Máme ambíciu, aby v roku 2030 každé tretie auto, ktoré bude na európskych cestách, malo čistý pohon – buď elektrický, alebo prostredníctvom nových vodíkových technológií. Samozrejme si uvedomujeme, že na to, aby sme sa k tejto ambícií dopracovali, nestačí len právna legislatíva alebo motivujúce, stimulujúce prvky. Potrebujeme získať dôveru zákazníkov, a to v prvom rade tým, že autá na elektrický pohon budú predávané za prijateľnú cenu. Druhý dôvod je ten, aby sme dokázali zákazníkov presvedčiť, že ich cesta v týchto nových autách bude rovnako pohodlná, rovnako bezproblémová, ako je dnes cesta autami so spaľovacím motorom,“ povedal na slávnostnom predstavení nabíjacích staníc slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu.

slávnostné prestrihnutie pásky/predstavitelia automobilky Nissan a firmy Zeroemission, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a predseda SAV

Všetky zainteresované strany sa dnes zhodli na tom, že hľadať alternatívne zdroje energie v automobilovom priemysle je nevyhnutné. Zároveň ocenili záujem Slovenskej akadémie vied, vďaka ktorej sa podobné snahy na Slovensku výrazne posilnia.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky