Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo sú inteligentné systémy?

Monika Tináková

Čo sú inteligentné systémy?

Inteligentný systém je systém so schopnosťou, ktorá mu umožňuje nielen poznať príčiny zmien, ale ich aj pochopiť, a tieto poznatky ďalej využívať. Rozlišujeme prirodzenú a umelú inteligenciu. Prirodzená inteligencia je vlastnosťou živých organizmov. Snaha o napodobnenie prirodzenej inteligencie sa nazýva umelá inteligencia.

Existuje mnoho vstupov umiestnených v inteligentných systémoch. Tepelné, zvukové, svetelné senzory, rôzne kamery, tlakové snímače a podobne. Na základe informácií, ktoré systém vďaka týmto externým vstupom získa, vykoná podľa svojej logiky vopred naprogramovanú operáciu.

Technológie, ktoré sa učia

Práve učenie  patrí medzi základné vlastnosti inteligentných systémov. Učia sa z dát a z nich aj získavajú poznatky. Disponujú schopnosťou následne tieto poznatky ukladať. Keďže hovoríme o umelej inteligencii, presnejšie môžeme definovať, že má prvky strojovej inteligencie. Tieto „učiace sa systémy“ môžu získané poznatky využívať pri riešení konkrétnych situácií.

Tým, že sa tieto technológie učia, vedia sa aj poučiť z chýb, ktoré sa v procesoch objavujú. Pomocou skúseností získaných z minulosti prichádzajú systémy so základnou bázou znalostí, ktorá sa neskôr upravuje a rozširuje. Takto stavaný systém „dozrieva”, je vysoko adaptívny a rieši väčšinu situácií v danej aplikácii. Riešenie úloh je zväčša založené na prehľadávaní, zahŕňa pomerne veľký problémový okruh: plánovanie, uvažovanie, rozvrhovanie, dedukcia, inferencia, dokazovanie teorém a podobne.

"Smart" hodinky / ilustračný obrázok

Z čoho sa táto umelá inteligencia skladá?

Tvorí ju databáza, ktorá obsahuje identifikovaný cieľ a zobrazuje tiež stav riešenia úlohy, ktorý je sústavou množín, ktoré sa používajú na manipuláciou s databázou. Na lepšiu predstavivosť, v šachu môže byť takouto množinou sústava pravidiel na ťahanie s figúrkami. Dôležitá je aj stratégia riadenia, ktorá rozhoduje, ktorý operátor kedy použiť a kde.1

Stavebný boom potrebuje inteligentné systémy

Aj na Slovensku pozorujeme európsky trend sťahovania sa do väčších miest. U nás ide predovšetkým o krajské mestá, ktoré zažívajú stavebný boom. Každý stavebný projekt by mal byť premyslený do detailov a práve na to sa dnes využívajú aj inteligentné systémy. V domoch sa inštaluje centrálna riadiaca jednotka, ktorá má význam najmä pri väčších rozlohách obytných priestorov, ale aj pri tých menších. Systémy automatizácie budov už dnes navrhujú a projektujú špičkoví odborníci a mnohých takých máme aj na Slovensku. Systémy kúrenia, ventilácie či klimatizácie tak dnes už aj u nás fungujú „inteligentne“ a okrem toho, že šetria vzácny čas, pozitívne vplývajú aj na ochranu životného prostredia.2

Ako je to všetko možné?

Vo videu zaznieva otázka, ako je možné, že dnes stroje premýšľajú. Pri tejto úvahe je potešujúci fakt, že táto inteligencia strojov prináša človeku viac pohodlia, pretože má menej práce. Ilustráciou bežných ľudských činností, ako je upratovanie či zabezpečovanie logistiky, je jednoduché vysvetliť, prečo je do budúcnosti dôležité takéto technológie naďalej rozvíjať.


1 http://www.posterus.sk/?p=10361
2 http://www.atpjournal.sk/rubriky/rozhovory/inteligentne-domy-su-ziadane-coraz-viac.html?page_id=7045

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT

Zdroj: posterus.sk, atpjournal.sk

Foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás, zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky