Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dizajn v pohybe alebo pohyb v dizajne

VEDA NA DOSAH

ukážka Stanislav Sabo

Už počas štúdia na vysokej škole absolvoval niekoľko pracovných stáží. Netrvalo dlho a tesne po škole získal miesto, o ktorom by mnohí študenti len snívali. Dizajnér pre automobilku Škoda – Stanislav Sabo. Navrhol a zrealizoval projekt s názvom Interiér automobilu Škoda pre rok 2025, jeho pedagógom bol: dipl. Ing. Peter Olah, ArtD.

Stanislav Sabo vysvetľuje, že na svojom projekte, ktorý bol jeho diplomovou prácou, pracoval počas stáže v samotnej automobilke. Trvalo mu to celkovo 8 mesiacov, až na konci stáže mal veľkú finálnu prezentáciu. Dopadla tak, že mu ponúkli pracovné miesto interiérového dizajnéra. Jeho úlohou je dnes navrhovať a kresliť interiéry od architektúry interiéru automobilu až po detaily, pričom pracuje v rámci celého tímu dizajnérov.

Aj prácu Stanislava SabaInteriér automobilu Škoda pre rok 2025 si môžu záujemcovia pozrieť počas výstavy projektu Dizajn v pohybe, pod názvom „ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRANSPORT DIZAJN ŠKÔL 2017“, ktorá odštartovala 4. mája 2017 v STM – Múzeum dopravy Bratislava a potrvá do 3. septembra 2017. Na výstave sa po prvýkrát stretnú všetky popredné dizajnérske školy z Čiech a Slovenska, aby všetci spoločne demonštrovali svoj dizajnérsky pohľad pedagógov a študentov na navrhovanie v oblasti transport dizajnu a blízkych odvetví.

Stanislav Sabo získal so svojou diplomovou prácou Interiér automobilu Škoda pre rok 2025 Cenu riaditeľa Ústavu Konštruovania ÚK FSI VUT Brno. Celkovo bolo udelených päť cien, medzi ďalšími ocenenými boli: Martin Beinhauer za diplomovú prácu Žacia mlátička – kombajn, UMPRUM Praha (Cena dekana Fakulty designu a umení Ladislava Sutnara), Miroslav Hrdý – Škoda: Fit To Future, FA STU Bratislava (Cena Františka Pelikána, ZČU Plzeň),ďalej Štěpán Král – Synesthesia, FDU LS ZUČ Plzeň (Cena dekanky Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava) a tiež Radek Štěpán a tím: Josef Ludvík Böhm, Daniel Hájek, Michal Hladík, Karel Polomis a Jaroslav Prchal – Vozík na reálnom základe – Yo!,FDU LS ZUČ Plzeň (Cena Únie profesionálnych designérov Českej republiky).              

Tohoročné pokračovanie projektu Design v pohybe je tentokrát na koľajách Múzea dopravy v Bratislave. Ako uvádza autor projektu doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD., v múzeách je bežné vystavovať objekty a dokumenty v dôb značne minulých alebo viac či menej nedávnych. „Teraz však budú predstavené exponáty, ktoré sú smerované do budúcnosti, vízie veľmi vzdialené našej dobe, možnostiam súčasnej technológie i výroby. Naznačujú však smer a idei, ktoré sa za niekoľko rokov už nemusia javiť tak trúfalými či bláznivými.“ Pripomenul, že po prvýkrát sa stretnú všetky popredné dizajnérske školy z Čiech a Slovenska. K tejto výstave sa pripojí v automobilovom dizajne známy ateliér Štefana Kleina z VŠVU v Bratislave, rovnako aj FAVU VUT Brno, aby všetci spoločne demonštrovali svoj dizajnérsky pohľad pedagógov a študentov (môžeme pokojne povedať československý) na navrhovanie v oblasti transport dizajnu a blízkych odvetví.

Dizajn v pohybe

Cieľom výstavy je motivovať k znovu naplneniu vízie, ktorú naznačil náš popredný, priamo československý teoretik priemyselného dizajnu Zdeno Kolesár v katalógu výstavy: „Československo bývalo strojárskou veľmocou a výroba dopravných prostriedkov sa najmä  na území Čiech a Moravy rozvíjala už za existencie rakúsko-uhorskej monarchie. Medzivojnové Československo v tomto smere patrilo k popredným krajinám sveta…“

Výstava je súčasťou série medzinárodných výstav s pracovným názvom Design v pohybe alebo pohyb v designe 2015 – 2020, ktorá bola pripravená vzhľadom k nedávnemu výročiu výučby priemyselného dizajnu na Ústave konštruovania FSI VUT v Brne a Ústavu dizajnu na FA STU.

„Zavedenie výučby dizajnu na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave malo svoje racionálne jadro. Tradícia a uvoľnené umelecké ovzdušie založené na vyučovaní predmetov výtvarných disciplín a na charakteristickej forme výučby ateliérovej tvorby. Odbor dizajn na Fakulte architektúry súčasne prispieval k snahe prepojiť a posilniť multidisciplinárnu podstatu výučby jednotlivých odborov i v rámci univerzity. Tak ako bola Fakulta architektúry otvorená vzájomnej spolupráci medzi odbormi, rovnako sa otvárala a otvára i partnerskej spolupráci medzi školami na Slovensku i v zahraničí,“ uvádza doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka FA STU.

Projekt Dizajn v pohybe je podľa nej jedným z príkladov pozitívnych konfrontácii medzi šiestimi školami s výučbou dizajnu na Slovensku a v Čechách, ktoré vzájomne spolupracujú v rôznej miere a forme. „V súčasnosti s významným rozvojom automobilového priemyslu na Slovensku a v Čechách, ale i z nevyhnutnosti hľadať iné, predovšetkým ekologické formy prepravy a mobility je projekt ´Dizajn v pohybe´ obzvlášť aktuálny. Navyše je prínosný prezentáciou aktuálnych schopností mladých dizajnérov, úrovne zúčastnených škôl a ich úsilia aplikovať nové prístupy v prepájaní výučby a praxe,“ konštatovala.

Záujem o sféru transport dizajnu v súčasnosti mnohonásobne prevyšuje kapacitu českých a slovenských vysokých škôl, pripomína doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. Mladí ľudia podľa neho väčšinou prichádzajú na prijímacie skúšky s portfóliami plnými automobilových superšportov či manierou efektnej vizualizácie a nacvičeným logom podpisu. „To napokon do značnej miery korešponduje s charakterom našej mediálnej doby. Neľahká úloha pedagógov spočíva v rozvíjaní ich talentu, ale aj v upozorňovaní na to, že dizajn je tiež boj s technickými a materiálovými limitmi, s potrebou napĺňať ergonomické parametre a s čoraz nástojčivejším tlakom na trvalú udržateľnosť civilizačného vývoja. Projekt Dizajn v pohybe môže ponúknuť riešenia, inšpirácie aj pôdu pre výmenu cenných skúseností. Jeho rozšírená druhá edícia potvrdzuje zmysluplnosť nastúpenej cesty.“

Kurátormi aktuálnej výstavy sú prof. akad. soch. Peter Paliatka (odborný garant projektu) a doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (autor projektu a editor katalógu), za koordináciu projektu je zodpovedný doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

 

Informácie poskytol: autor projektu doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://www.fa.stuba.sk/

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky