Značka: výskum

Naši vedci vrcholia s prácami v rámci expedície na ostrove Jamesa Rossa na Antarktíde

Výskum v oblasti ekofyziológie rastlín, botaniky, mikrobiológie, klimatológie, glaciológie, geomorfológie, hydrológie a geológiesa realizuje v rámci vedeckého programu expedície na...

| VEDA NA DOSAH

Misia na simulovaný Mars pod vedením Michaely Musilovej bola úspešná

Medzinárodná posádka piatich „marsonautov“ z celého sveta nedávno ukončila svoju misiu na simulovaný Mars. Aj keď išlo iba o simuláciu, reálne...

| Marta Bartošovičová

Archeologický objav mimoriadneho významu datuje slovenské protourbánne osídlenie až do roku 2100 pred n. l.

Podľa výskumu významnej archeologickej lokality Vráble-Fidvár, ktorý vedie prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. z Univerzity Komenského v Bratislave, žilo v tomto opevnenom sídlisku...

| VEDA NA DOSAH

Stresové situácie rastlín skúmajú vedci na Antarktíde

Ďaleká Antarktída je miestom, kde má výskumný tím za úlohu pozorovať, ako na takzvané nižšie rastliny vplývajú rôzne abiotické stresy....

| VEDA NA DOSAH

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – nominovaný na Krištáľové krídlo

Doc. RNDr. Matej Ruttkay, CSc. – špičkový archeológ, riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre bol nominovaný na Krištáľové krídlo...

| Marta Bartošovičová
projekt REFLEX

Ako podporiť kariérny rozvoj a mobilitu výskumníkov

Vytvorenie adaptabilného modelu komplexných služieb na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov bez ohľadu na sektor a disciplínu, v...

| VEDA NA DOSAH

Zacielené na bolesť

Bolesť a stres z jej prežívania sú pre väčšinu pacientov jedným z dôležitých faktorov pri liečbe ochorení. Ak by sa...

| VEDA NA DOSAH

V Laboratóriu FIIT Molpir pripravujú študentov pre aktívny výskum

Počas posledného desaťročia sa na takmer všetkých univerzitách a vysokých školách začali v hlavách študentov vynárať aj otázky, ktoré celkom...

| VEDA NA DOSAH
Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., vo Vede v CENTRE

Stres a depresia v našom živote

Stres nám pomáha prekonávať situácie, ktoré nás veľmi zaťažujú. Je odpoveďou nášho tela na stresový podnet. Stres je pozitívny, pokiaľ...

| Marta Bartošovičová

Virtuálna realita v medicíne – časť Telemedicína

Telemedicína nepredstavuje v súčasnosti už žiadny zázrak. Je to v podstate poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Ide o prenos...

| VEDA NA DOSAH