Značka: transfer technológií

14Jún
Prednáška | Bratislava

prednáška|Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní – Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu? (Biznis raňajky InQb)

Mať ochránený vynález či technické riešenie (napr. patentom) predstavuje pre firmu významnú konkurenčnú výhodu. Na Slovensku je veľa firiem, ktorých...

08Apr
Súťaž | celé Slovensko

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2018)

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2018, v ktorej ocení prácu vedcov...

30Apr
Súťaž | celé Slovensko

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2017)

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2017, v ktorej ocení prácu vedcov...

24Apr
Seminár | Bratislava

Seminár: Výsledok – Patent – Licencia

Seminár: Výsledok - Patent - Licencia Prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný na: Význam...

Zmenil sa názov a čo bolo ďalej?

Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovenská technická knižnica oficiálne stala terajším Centrom vedecko – technických informácií SR. Premenovanie bolo predzvesťou rozvoja...

| VEDA NA DOSAH
Zdroj: CVTI SR

Inovátori v školských laviciach

V čase, keď sa žiaci a študenti tešili na čas sladkého prázdninového oddychu, tak mladí inovátori si zasadli „do lavíc“ Letnej školy...

| VEDA NA DOSAH
budova Žilinskej univerzity v Žiline

Výskum vedeckého parku zaujal v Británií

Prepojenie vedy a praxe sa na Slovensku realizuje aj prostredníctvom univerzitných vedeckých parkov. O aktivitách, ako aj o ochrane duševného...

| VEDA NA DOSAH

Transfer technológií je náročný proces

V týchto dňoch vychádza nové číslo TTb – TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin. Ide o štvrťročník zameraný na problematiku transferu technológií, ktorý už 4....

| VEDA NA DOSAH
Lievikový feromónový nárazový lapač

Novinka z výskumu pomáha chrániť lesy cez feromóny

Slovenskí vedci prišli s riešením, ktoré pomôže lepšie chrániť naše lesy. Ide o inovované feromónové lapače. Vďaka viacerým technickým úpravám...

| VEDA NA DOSAH

Príbeh jedného vynálezu IX. – Na trh sa uvádza nové liečivo pre alergikov

Ideme do finále. Po úspešnom patentovaní novej účinnej látky, ktorá môže byť použitá pri výrobe liečiv pre alergikov a stanovení...

| VEDA NA DOSAH