Značka: Tomáš Derka

Reportáž: Ako vyzerá sledovanie komárích liahnisk

„Finta je mať zmapované liahniská, kontrolovať ich a zasiahnuť včas,“ hovorí hydrobiológ Tomáš Derka.

| Matúš Beňo

Svrčky stíchli, pod stromami ležali stovky mŕtvych čmeliakov

Dôsledok chemických postrekov proti povodňovým komárom v lete 2013 vzbudil u ekológa Tomáša Derku záujem o ich biologickú reguláciu.

| Galina Lišháková