Značka: pôda

Vplyv nízkofrekvenčného magnetického poľa na rast a zakoreňovanie viniča odrody baco noir

Magnetizmus Zeme prirodzene vplýva na procesy prebiehajúce v živých systémoch. Akákoľvek iná energia dodaná živému systému – tepelná, elektrická alebo...

| VEDA NA DOSAH

Výskum procesov dendrologických zmien rastlín a pôdnej vlhkosti

Pokiaľ chceme čo najviac eliminovať stresové faktory, je nutné ich v prvom rade identifikovať a následne sa snažiť o ich minimalizovanie.  Nárast frekvencie...

| VEDA NA DOSAH

Rez stromov v sídlach a potreba štandardizovania jeho výkonu

Aj v urbanizovanom prostredí je rez prostriedkom pre výchovu a údržbu stromov. Účelom rezu mladých stromov je korekcia rastových defektov...

| VEDA NA DOSAH

Využitie geograficko-informačných systémov pri výbere umiestnenia dažďových záhrad

Urbanizovaná krajina predstavuje komplexný a komplikovaný celok, ktorého pozmenené prírodné vlastnosti môžu vyústiť do ekologických problémov. Narastajúce zastavanie územia, spevňovanie...

| VEDA NA DOSAH

Predaj nulových „suvenírových“ eurobankoviek aj v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Suvenírová eurobankovka je tlačená v tlačiarni cenín na 100 % bavlnenom papieri používanom pri výrobe pravých eurobankoviek, s povolením Európskej...

| VEDA NA DOSAH

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Akumulácia chemických elementov v orgánoch rastlín je porovnávaná k fyziologickým charakteristikám rastlín na rôznej úrovni znečistenia ovzdušia. V rámci projektu Vplyv...

| VEDA NA DOSAH

Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej erózie pôdy

Na kvantifikáciu vodnej erózie pôdy pomocou viacerých matematických modelov je prioritne zameraný projekt Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej...

| VEDA NA DOSAH

Svetový atlas dezertifikácie – prvé komplexné posúdenie degradácie pôdy

Dezertifikácia (degradácia pôdy) je v posledných desaťročiach vážny globálny problém. Aj keď mnohí naznačujú, že zodpovednosť za škody spôsobené dezertifikáciou...

| VEDA NA DOSAH

Čo majú vláknité huby spoločné s hliníkom?

Hliník sa ako najzastúpenejší kov zemskej kôry v pôde vyskytuje prirodzene v podobe množstva kryštalických alebo amorfných tuhých fáz. „V týchto formách za...

| VEDA NA DOSAH

Nová kreatívna kampaň SPU v Nitre

Máš na to oko, nos, hlavu? Študuješ na strednej škole? Je tu nová kreatívna kampaň. Spustila ju Fakulta záhradníctva a...

| VEDA NA DOSAH