Značka: plasty

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied sa zaoberá aj plastovým odpadom v Dunaji

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave predstavuje významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych...

| Marta Bartošovičová

Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vydala slovensko-anglickú elektronickú publikáciu s názvom Obehové hospodárstvo –...

| Marta Bartošovičová

Robert Hofrichter: Plastový odpad v moriach a oceánoch je obrovský ekologický problém

Plasty tvoria viac ako 80 percent morského odpadu. Každoročne tam končia milióny ton. V dôsledku pomalého rozkladu sa zhromažďujú v moriach, oceánoch...

| Marta Bartošovičová

Video: Veľryba plná plastu

Prečo záleží na tom, ako zaobchádzame so životným prostredím? Zoológ a morský biológ Dr. Robert Hofrichter vykresľuje jasný obraz toho,...

| VEDA NA DOSAH
19Mar
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Veľryba plná plastu: Prečo záleží na tom… (2019-03)

Veľryba plná plastu: Prečo záleží na tom, ako zaobchádzame so životným prostredím Hosť: Dr. Robert Hofrichter biológ, spisovateľ, ochranca prírody a...

Globálna kampaň za koniec plastov v prírode

Našu planétu znečisťuje každý rok asi 100 miliónov ton plastového odpadu, z toho 9 miliónov ton skončí na dne oceánov....

| Marta Bartošovičová

Zhodnocovanie plastových odpadov tepelnými postupmi

Vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého základným zámerom bude skúmať možnosti homogenizácie vstupov na základe analytického skúmania vplyvu ich zloženia na...

| VEDA NA DOSAH

Biomonitoring ftalátov

Ftaláty (estery kyseliny ftalovej) predstavujú skupinu látok, ktoré sa užívajú prevažne ako plastifikátory (zmäkčovadlá) – dodávajú pružnosť a ohybnosť plastom....

| VEDA NA DOSAH

Ako by ste riešili problém, ktorý predstavujú plasty?

Väčšina Slovákov súhlasí s opatreniami na zníženie množstva plastového odpadu. 86 % Slovákov vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s vplyvmi plastov...

| VEDA NA DOSAH

Tvorba strojov na recykláciu plastov. Predstavujeme projekt Precious Plastic Slovakia

Tvorbou strojov na recykláciu plastov a zároveň pretváraním plastového odpadu na užitočné predmety sa zaoberá projekt Precious Plastic Slovakia, ktorého autorom...

| VEDA NA DOSAH