Značka: monitoring

Európske krajiny sa snažia o harmonizovaný monitoring snehu

Koľko snehu napadlo napríklad v Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku či Fínsku a Nórsku, v porovnaní s Francúzskom, Maďarskom, Írskom, Talianskom, Holandskom...

| VEDA NA DOSAH

Na výskumnom účelovom objekte Komárnik sa robil 60-ročný ekologický výskum

Výskumno-účelový objekt Komárnik bol založený už v roku 1949 a z hľadiska jeho zamerania a účelu je možné považovať ho...

| VEDA NA DOSAH

Monitorovanie zdravotného stavu lesov SR sa začalo pred 30 rokmi

Od začiatku realizácie monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku uplynulo práve 30 rokov. Tento významný medzník bol aj hlavným motívom...

| VEDA NA DOSAH

Horské lesy v TANAP-e mali ťažkých 15 rokov

Ekosystémové služby sú benefity, ktoré spoločnosť získava z prírody, prírodných procesov alebo ekosystémových funkcií. Ich význam a hierarchia je odrazom...

| VEDA NA DOSAH

Je potrebný širší výskum vplyvov chemických posypov v chránených územiach Slovenska

Faktom je, že zimná údržba ciest v chránených územiach v SR je výsledkom kompromisu medzi požiadavkami obyvateľov a návštevníkov, povinnosťou...

| VEDA NA DOSAH

30 rokov monitoringu lesov na Slovensku

Lesníctvo, lesnícke prieskumy a lesnícky výskum má na Slovensku dlhú tradíciu. Začiatok systematického monitoringu lesov s dôrazom na zdravotný stav a...

| VEDA NA DOSAH

Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer vždy je niekde...

| VEDA NA DOSAH

Sledovanie života včiel v meste

Sledovať život včiel v meste je hlavnou myšlienkou projektu, ktorý zastrešujú zamestnanci Centra informačných a komunikačných technológií (CIKT) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre....

| VEDA NA DOSAH

Akvárium aj záhradka stále pod dozorom

Vymysleli smart hydroponické systémy, ktoré sú plne autonómne, vysoko škálovateľné s prepojením na cloud pre domácu, ako aj podnikovú indoor...

| VEDA NA DOSAH