Značka: Ľubica Murínová

Ľubica Murínová: Znečisťujúce látky v životnom prostredí ovplyvňujú zdravie populácie

MUDr. Ľubica Murínová, PhD. je vedeckou pracovníčkou, vedúcou oddelenia environmentálnej medicíny na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave....

| Marta Bartošovičová