Značka: DNA

Zložité štruktúry našej identity

Aktuálne vydanie relácie Veda SK bolo tentokrát v réžií odborníkov, ktorí sa venujú zložitým génovým štruktúram a rôznym súvislostiam s ochoreniami, za ktoré...

| Monika Tináková

Viete kto objavil najpresnejší spôsob opravy genetickej informácie zapísanej v DNA známej ako CRISPR/Cas9?

Označenie CRISPR/Cas9 nie je žiadnym tajným kódom, ale názov pre novú, prevratnú metódu molekulárnej biológie a genetiky, pomocou ktorej možno veľmi...

| Eva Miadoková

V kategórii Významný vedecký prínos bol ocenený prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Ocenenie vedec roka 2018 STU v kategórii Významný vedecký prínos si vyslúžil prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – riaditeľ Ústavu analytickej...

| VEDA NA DOSAH

Analytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzora

DNA je nositeľkou genetickej informácie a zodpovedá za všetky životné procesy. V posledných rokoch minulého storočia výrazne stúpol záujem o...

| VEDA NA DOSAH

Sledovanie účinku voľných radikálov kyslíka generovaných kvantovými bodkami za prítomnosti UV-žiarenia pomocou biosenzora na báze plazmidovej DNA

Kvantové bodky (QDs) predstavujú polovodičové nanokryštály s veľkosťou od 2 až do 100 nm a výhodnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami,...

| VEDA NA DOSAH

Finále Falling Walls Lab 2018 v Berlíne bolo skutočne veľkolepé, hovorí víťazka slovenského kola Mgr. Lucia Krajčík Lauková

Mgr. Lucia Krajčík Lauková dokázala vďaka svojmu výskumu znižovania koncentrácie extracelulárnej DNA znížiť mieru úmrtnosti na sepsu. Aj keď dnes...

| VEDA NA DOSAH
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc. sa stal vedecko-technickým tímom roka

Vedecko-technickým tímom roka je tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV. Ide o odborníkov v oblasti genetika,...

| VEDA NA DOSAH

Bunková smrť, ktorá nezabíja

Ľubica Janovičová je študentkou Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Cenné skúsenosti z oblasti medicíny však zbierala...

| Monika Tináková

Enzým, ktorý bojuje proti otrave krvi

Vo svojej študentskej práci ho pozoruje mladá medička Mgr. Lucia Krajčík Lauková, PhD., ktorá vyštudovala genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity...

| Monika Tináková

Sebecký gén – dôkaz skutočnosti, že nie je sebectvo ako sebectvo

Čo sa dozvedáme o sebectve z citátov známych osobností? „Sebectvo je jed každého priateľstva.“ (Honoré de Balzac) „Viac krutosti ako zloba napácha sebeckosť.“ (Rochefoucauld)  „Všetci sme...

| Eva Miadoková