Značka: Cena za vedu a techniku

Vedecko-technickým tímom roka sú pracovníci spoločnosti EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Karola Sidora

Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku získal Cenu za vedu a techniku v kategórii...

| VEDA NA DOSAH
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená prof. MUDr. Milanovi Kokavcovi, PhD., MPH, za...

| Marta Bartošovičová

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. bola ocenená v kategórii Popularizátor vedy

Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získala doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., odborníčka v oblasti hutníctvo kovov. Vedie oddelenie...

| VEDA NA DOSAH

Ing. Jaroslav Ilončiak získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová...

| VEDA NA DOSAH

Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky patrí Ing. Petrovi Michlíkovi, CSc.

Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v...

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku si odnáša odborník v oblasti papier a celulóza – Ing. Juraj Gigac, PhD.

Osobnosťou vedy a techniky sa stal Ing. Juraj Gigac, PhD., odborník v oblasti papier a celulóza/materiálové inžinierstvo – technické vedy. Cenu za vedu...

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka získal tím Ing. Jána Tkáča, DrSc.

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka bola udelená výskumnému tímu Chemického ústavu SAV pod vedením...

| Marta Bartošovičová
tím AMAVET-u počas preberania ocenenia

Cenu za vedu a techniku si odniesol AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku si tohoročnú Cenu za vedu a techniku...

| VEDA NA DOSAH
MUDr. Michal Chovanec, PhD.

MUDr. Michal Chovanec, PhD. získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová...

| VEDA NA DOSAH

Cenu Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2018 získal doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky bola udelená doc. Ing. Vladimírovi...

| Marta Bartošovičová